รู้จัก Genius School

ด้วยหลักสูตรที่จะเข้ามาปฏิวัติการศึกษาไทย พร้อมกับระบบการเรียนการสอน

ที่เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาเด็กๆ ให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างแท้จริง

ด้วยหลักสูตรที่จะเข้ามาปฏิวัติการศึกษาไทย พร้อมกับระบบการเรียนการสอน ที่เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาเด็กๆ ให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างแท้จริง

เสียงตอบรับจาก...

โรงเรียนต้นแบบ

Genius school thailand

Genius System เป้าหมายของเรา

Genius System
เป้าหมายของเรา

ส่งต่อหลักสูตรให้กับโรงเรียน คุณครู พ่อแม่ และส่งเสริมให้เด็กๆ เข้าใจตัวตน

จำนวนโรงเรียน

0

โรงเรียน

15 รร.

100 รร.

จำนวนครู

0

คน

3,999 คน

100,000 คน

จำนวนผู้เข้าใจตัวตน

0

คน

95,112 คน

1 ล้านคน

CSR

มุ่งสู่ความสนใจและลงลึกในการทำความเข้าใจแต่ละคน

บทความ

Partners

แบบทดสอบ

ค้นหาอัจฉริยะในตัวคุณ และ เด็ก

Genius School Thailand เราต่างเติบโต
ในเส้นทางที่ต่างกัน และโลกก็สวยงามเช่นนั้น

Genius School Thailand เราต่างเติบโต ในเส้นทางที่ต่างกัน และโลกก็สวยงามเช่นนั้น

Genius School Thailand

ศูนย์อบรมครู และพ่อแม่แห่งศตวรรษที่ 21 และร่วมสร้างโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่ เป้าหมายที่ 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

ศูนย์อบรมครู และพ่อแม่แห่งศตวรรษที่ 21 และร่วมสร้าง โรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่ทั่วประเทศ เป้าหมายที่ 100 โรงเรียน

Copyright © GST 2018 Co., Ltd., Inc All rights reserved