7 นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

7 นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

<h1>7 นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน</h1>

เมื่อการเรียรู้เข้าสู่ยุคไร้พรมแดน ไม่มีรูปแบบตายตัว และเด็กยุคใหม่ต้องการการศึกษาที่เปิดกว้าง ไร้ขอบเขต และมีอิสระในการเลือกด้วยตนเอง ทำให้รูปแบบการสอนของครูต้องเปลี่ยนไปตามบริบทของผู้เรียน และยังต้องมีนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา เพื่อเสริมทักษะ และตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน


นวัตกรรมการเรียนรู้ 7 รูปแบบ

Genius School Thailand มีนวัตกรรมการเรียนรู้ 7 รูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills อีกทั้งยังผลักดันให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้

1. Active Learning

กระบวนการเรียนรู้ Active Learning ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง สร้างห้องเรียนที่ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อย่างไร้ขีดจำกัดร่วมกัน รวมไปถึงการสร้างทักษะ การเข้าใจตัวตน และการสร้าง Growth Mindset ให้กับผู้เรียน โดยที่พ่อแม่ และครู เป็นเพียงแค่ผู้สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ ส่งเสริมโดยไม่เข้าไปขัดในสิ่งที่ผู้เรียนจะได้ลงมือทำ จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และทักษะติดตัวในการใช้ชีวิต

2. Personalized Learning Pathway 

การวางเป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางการเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ และทักษะของตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจะเป็นคนกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ด้วยอาชีพ หรือธุรกิจที่ตนอยากจะเป็นในอนาคต และทางทีมครูจะออกแบบเส้นทางในการเรียนรู้ จัดวิชาสำคัญที่ต้องเรียน เพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคน

3. Phenomenon-Based Learning  

การเรียนรู้ที่ถูกพัฒนามาจากประเทศฟินแลนด์ โดยการนำหัวข้อหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีจุดเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ ในชีวิตจริง โดยไม่แยกย่อยวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งจะบูรณาการ และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเป็นการฝึกให้แสดงความคิดเห็น ฝึกการระดมความคิด จนเกิดการวางแผน เพื่อให้สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ แก่นสำคัญคือ ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการทั้งหมดด้วยตัวเอง โดยเน้นการใช้ทักษะศตวรรษที่ 21 เป็นหลัก

4. Competency-based Learning 

การเรียนรู้ที่เน้นไปที่ “การลงมือทำ” และเน้นการวัดผลไปที่ “ทักษะ” โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ เกิดทักษะด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ กระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมกัน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรักในการเรียนรู้ มีทักษะศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

5. Self-paced Learning

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด เพื่อน คุณครู ผู้ปกครอง ผู้รู้ นักปราชญ์ หรือจากชุมชน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตามสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ ตามความพร้อม ตามอัตราความเร็วของผู้เรียน ตามความสนใจ ตามเป้าหมายที่ผู้เรียนตั้งไว้ จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นจากภายใน 

6. Talent Dynamics

การเรียนรู้เพื่อค้นหาตัวเอง ค้นหาความถนัด รู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง ตลอดจนเข้าใจในความเป็นตัวเอง ด้วยศาสตร์ Talent Dynamics ที่แบ่งคนออกเป็น 8 แบบ ด้วยการเข้าใจศาสตร์นี้นอกจากเข้าใจตัวเองยังก่อให้เกิดการเคารพในความแตกต่างของผู้อื่น ทั้งด้านความคิด พฤติกรรม การสื่อสาร บุคลิกลักษณะ ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่ผู้เรียนพึงมีในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม โดยยึดความถนัดระหว่างบุคคลเป็นแกนกลางได้ 

7. Growth Mindset

เมื่อก้าวสู่ระดับชั้นที่เติบโตขึ้น ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและเติบโตจากภายใน ทั้งความคิด การกระทำ และมีความมั่นคงทางจิตใจ เพราะนอกจากมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ตามสาระขั้นพื้นฐานแล้ว ต้องมีกรอบความคิด (Growth Mindset) ที่เติบโตขึ้น สิ่งนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสร้างเกราะป้องกัน เพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในอนาคตอีกด้วย


นวัตกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในห้องเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็ต่อเมื่อมีคุณครูที่เข้าใจว่าผู้เรียนต้องการอะไร สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ว่าต้องพัฒนา และส่งเสริมไปในทิศทางไหน หากจะเริ่มต้นให้เริ่มที่การพัฒนาทักษะครู เพื่อสร้างครูให้พร้อมต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และในอนาคต

Genius School Thailand มีโปรแกรมพัฒนาโรงเรียน พัฒนาทักษะครู สำหรับเจ้าของโรงเรียนเอกชน ด้วยทีมวิทยากร ทีมพี่เลี้ยง ทีมเมนทอร์ ที่มีประสบการณ์ มีโปรแกรมระยะยาว 6 เดือน – 2 ปี ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง และพลิกโฉมโรงเรียนได้จริง
https://geniusschoolthailand.com/school-founder-courses/

ติดต่อทีมอบรมของเราได้เลยนะคะ
LINE : @geniusschoolth

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า