ทำไมต้อง Genius School Thailand

สิ่งหนึ่งที่พัชเลือกเข้ามาทำ
Genius School Thailand
เพราะว่ามี Passion ด้านการศึกษาค่ะ

ตั้งแต่ยุคเราเด็กๆ
เมื่อ 30 ปีที่แล้วถึงทุกวันนี้
มันยังเหมือนเดิม
แทบไม่มีอะไรพัฒนา

โรงเรียนสอนแบบบังคับ
อ่าน เขียน เรียน ท่อง
ไม่เคยสอนให้เด็กค้นหาตัวตน
หรือส่งเสริมทักษะที่จำเป็นจริงๆ

เด็กจบไปตกงานกันเยอะมาก
และมีเจ้าของกลับมาบ่นว่า…
เด็กที่จบมาทักษะการทำงานน้อย ทำงานไม่เป็น

สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหา
ที่อยู่คู่ประเทศเรามานาน
และอย่างที่เราเข้าใจ
โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว…