การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร สอนลูกเองได้หรือไม่

การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร สอนลูกเองได้หรือไม่

ยุค 4G 5G 6G จะกี่ G ก็ตามแต่ หรือแปลง่ายๆ ว่ายุคอนาคตที่ลูกๆ เรากำลังเติบโตไปสู่นั้น รูปแบบการเรียนรู้ แนวคิดเรื่องการศึกษา ที่ทันยุค ทันสมัยมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน แล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นหน้าที่ใครกันที่จะต้องคอยดูแลให้กับลูกๆ ของเรา ถ้าไม่ใช่พวกเราที่เป็นพ่อแม่ของเค้า

 

เทคโนโลยีมีผลต่อทุกอย่างรอบๆ ตัวเรา ซึ่งการศึกษาหรือการเรียนรู้ก็ได้รับผลกระทบนั้นมาเช่นกัน กับอินเตอร์เนทที่สามารถส่งข้อมูลข้ามโลกได้รวดเร็ว ไม่ว่าจะเรียนอะไร อยากเรียนกับใคร เพียงแค่คลิกก็มาอยู่ตรงหน้าเรียบร้อย กับโลกไฮสปีดแบบนี้ การศึกษาย่อมเป็นเรื่องที่มีความเร็วสูงขึ้นมากเช่นกัน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนก็คือการเรียนรู้แบบเดิมๆ นั่นคือท่องจำโดยไม่เข้าใจ และจำไปไม่ได้ใช้งาน 

 

รูปแบบการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 จะเป้นรูปแบบการเรียนรู้ ที่เรียกได้ว่าเป้น โรงเรียนยุคใหม่ ที่แทบจะลืมรูปแบบการเรียนรู้แบบเก่าไปได้เลย กับการที่เอาแบบทดสอบเทดียววัดเด็กทุกคน แบบที่ทุกคนต้องเรียนเหมือนกัน เรียนพร้อมๆกัน ทั้งที่แต่ละคนมีความถนัด หรือความไวในการเรียนรู้แต่ละเรื่องไม่เท่ากัน ทำไมต้องรอกันในเมื่อทุกคนสามรถเข้าถึงเนื้อหาตรงนั้นได้เลย นั่นเฉพาะเรื่องของเนื้อหาที่โลกดิจิทัลปรับให้การศึกษาเปลี่ยนไป แต่เรื่องของธรรมชาติ โลกภายนอก การพบปะสังสรรค์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งหมดนี้ก็ยังจะคงอยู่ และต้งองเรียนรู้และฝึกฝนอีกด้วย

 

คำถามก็คือแล้วพ่อแม่ที่มีลูก GenZ ที่จะต้องเติบโตเข้าสู่ศควรรษที่ 21 ยังจะต้องส่งลูกไปโรงเรียนอยู่ไหม หรือว่าสอนเองที่บ้านก็ได้ คำถามนี้มีมุมมองที่ชวนคิดอยู่แล้วว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่เรียนเองที่บ้านหรือ หลักสูตร Home School นั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ แต่ก็ต้องเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดของคุณพ่อคุณแม่ รวมถึงต้องปรับวัฒนธรรมความเคยชินหลายๆอย่างในบ้านไปอีกด้วย  

 

การเรียนที่บ้าน หรือ Home school ไม่ใช่การย้ายสถานที่เรียนแต่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ไปเลย อย่าพยายามยกโรงเรียนมาไว้ที่บ้าน หรือทำให้บ้านกลายเป้นโรงเรียน แต่ให้บ้านเป็นสถานที่ที่จะเกิดการเรียนรู้  โดยมีหลักเกณฑ์อ้างอิงจากที่ทางรัฐบาลกำหนดส่วนหนึ่ง แล้วที่เหลือก็เป็นการออกแบบร่วมกันของ คนในบ้าน สิ่งที่ดีมากๆก็คือ จะเป็นการเรียนรู้แบบที่ออกแบบเอง ในส่วนของวิชาการนั้นก็เป็นไปตามกติกาที่กำหนดไว้ แต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาคือ คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเพิ่มเติมทักษะ เติมวินัย เติมองค์ความรู้อีกมากมายที่มีอยู่ให้กับลูก ผ่านการทำงานจริง ผ่านประสบการณ์ตรง สิ่งที่อาจจะต้องคอยเพิ่มก็คือทักษะการเข้าสังคม การพบปะผู้คนอื่นที่อยู่นอกครอบครัว หรือก็คือการใช้ชีวิตนั่นเอง 

 

การสอนลูกๆเองที่บ้าน เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้ และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็มีกลุ่มย้านเรียนที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ สามารถเข้าไปทำความรู้จักกันได้ที่ https://www.homeschoolnetwork.org/blog/216

การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร สอนลูกเองได้หรือไม่

นุกูล ลักขณานุกุล

PERSONALIZE PATHWAY CURRICULUM LEADER

ผู้แปลหนังสือมั่งคั่งระดับตำนาน หนังสือเพื่อมุ่งเข้าใจตัวตน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลก ในศตวรรษที่ 21