คุณพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกเรียนโฮมสคูล

คุณพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกเรียนโฮมสคูล

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ การเรียนในห้องเรียนอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นของเด็กๆ อีกต่อไป แต่เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเราพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของเราให้กลายมาเป็น Homeschool หลากหลายเวบไซต์มีแนวทาง หรือขั้นตอนในการทำโฮมสคูลมากมาย สำหรับทางจีเนียสสคูลของเรา ก็มีแนวคิดที่ใช้ในการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองที่จะช่วยให้ตัดสินใจในการทำhomeschool มากขึ้น

 

วันนี้เราจึงได้หยิบเอา 4 เรื่องสำคัญที่จะต้องหารือกัน หรือฝากให้พ่อแม่ได้คิดและวางแผนก่อนที่จะเริ่มทำ HomeSchool ดังนี้

 

1. นักเรียนต้องการเวลาจากพ่อแม่มากกว่าเนื้อหา

Homeschool ไม่ใช่การยกโรงเรียนมาไว้ที่บ้าน การเรียนรู้ต่างๆจะเปลี่ยนรูปแบบจากการที่โรงเรียนเป็นผู้กำหนด กลายมาเป็น เน้นสิ่งที่เด็กๆอยากรู้เอง หน้าที่ของพ่อม่จึงไม่ใช่คุณครูที่คอยสอนแต่จะเป็นคุณครูที่ปรึกษาที่คอยให้คำปรึกษา และเรียนรู้ไปด้วยกัน ดังนั้น พ่อแม่จึงไม่ต้องเก่งเรื่องที่ลูกอยากเรียน ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน การเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเด็ก แต่เสริมมุมมองให้กับเค้า จะเป็นประโยชน์ได้มากกว่า

 

2. นักเรียนต้องการการผิดพลาดมากกว่าความสมบูรณ์แบบ

Homeschool คือการเรียนบนพื้นฐานของประสบการณ์แล้วนำวิชาการมาผสมผสาน ดังนั้น การเรียนรู้จะเน้นการทดลอง การเรียนรู้จากการใช้ชีวิตจริง แล้วนำไปสรุปเป็นเนื้อหา สาระการเรียนรู้ ดังนั้น การที่จะมาตัดสินกันด้วยเกรด ด้วยคะแนนนั้น จะไม่ใช่จุดที่เป็นไปตามเป้าประสงค์มากนัก ซึ่งการเรียนรู้แบบ Homeschool ก็ควรจะเป้นการที่มีโอกาสให้ได้ทดลอง ผิดพลาดให้บ่อย และให้เกิดการเรียนรู้จากการผิดพลาดเหล่านั้นให้เต็มที่ แล้วจึงนำเอาข้อคิดที่ได้มาสรุปเป็นบทเรียน

 

3. เรียนที่บ้านก็ต้องมีวินัย

ในเมื่อตั้งใจว่าจะทำ Homeschool แล้วนั้น สิ่งที่ต้องชัดเจนกับนักเรียนนั่นก็คือ เค้าจะต้องมีความสุขกับการที่ได้เรียนรู้ แต่ก็ยังคงมีกรอบของการมีระเบียบ มีวินัย ซึ่งในส่นนี้จะต้องเป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยเฉพาะรูปแบบของการใช้เวลาในแต่ละวัน การมีตารางกิจกรรม และตารางเรียน จึงยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องสร้างขึ้น ทั้งนี้คือการฝึกฝนให้กับเด็กๆสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้อีกด้วย

 

4. เรียนที่บ้านก็มีวุฒิการศึกษาได้

การเรียนแบบ HomeSchool ก็สามารถที่จะเทียบวุฒิการศึกษากับระบบโรงเรียนปกติได้เช่นเดียวกัน ซึ่งแนวทางปฏิบัตินั้นก็คือ การนำเอาการสอบวัดผล เปรียบเทียบวุฒิมาเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายการเรียนรู้ในช่วงเวลานั้นๆ และหากเพิ่มเติมได้ก็คือการเพิ่มกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการทดสอบไปพร้อมๆกัน เพื่อไม่ให้เกิดการสอบเพื่อแค่ผ่านแล้วสุดท้ายก็เสียเวลาที่เตรียมตัวนั้นไปเปล่าๆ แต่ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมาใช้ได้ในชีวิตจริง


 

หลังจากที่เข้าใจในรายละเอียดและแนวคิดต่างๆของ HomeSchool กันแล้ว ที่เหลือก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันของคุณพ่อคุณแม่และลูกๆ ที่จะออกแบบและเริ่มต้นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และมุ่งไปสู่แนวทางในการประสบความสำเร็จในชีวิตแบบที่กำหนดเอง

 

คุณพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกเรียนโฮมสคูล

นุกูล ลักขณานุกุล

PERSONALIZE PATHWAY CURRICULUM LEADER

ผู้แปลหนังสือมั่งคั่งระดับตำนาน หนังสือเพื่อมุ่งเข้าใจตัวตน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลก ในศตวรรษที่ 21