ทำไมฟินแลนด์ไม่มีการสอบ แต่นักเรียนเก่งระดับโลก

ทำไมฟินแลนด์ไม่มีการสอบ แต่นักเรียนเก่งระดับโลก

 

เราชอบถามกันว่า

เด็กคนไหนเป็นเด็กเกรด 4.0?

เด็กคนไหนเป็นเด็กเรียนดี?

เด็กคนไหนเป็นเด็กเรียนเก่ง?

เด็กคนไหนอยู่ห้องคิง?

 

สังคมเรา แม้กระทั่งพ่อแม่ ใช้สิ่งเหล่านี้ ตัดสินเด็ก ตีตราเด็ก ตราหน้าเด็ก ตัดสินอนาคตของเด็ก ถูกต้องแล้วหรือ? นี่คือคำถามจากผู้ใหญ่ในสังคมไทย

 

เรียนเพื่อสอบ หรือเรียนเพื่อใช้ชีวิต

 

ฟินแลนด์ ประเทศที่ไม่มีการสอบเพื่อวัดระดับ ไม่การสอบผ่านชั้นเรียน ไม่มีการให้เด็กเรียนตก ทุกคนในฟินแลนด์ เป็นนักเรียนอยู่เสมอ

โรงเรียนที่ฟินแลนด์ ถือการศึกษาเป็นสำคัญ อนุญาติให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย กลับเข้ามาเรียนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องสอบเข้า และสามารถย้ายสายเรียน จากสายสามัญ ไปสายอาชีพ หรือย้ายจากสายอาชีพ มาสายสามัญ ได้ทันทีตลอดเวลา

 

 

แต่ไม่ใช่ว่า นักเรียนฟินแลนด์ ไม่มีการประเมินผล แต่การประเมินผลของนักเรียนที่สำคัญ คือ

1. การประเมินตนเอง

2. การประเมินจากเพื่อน และ

3. ประเมินกระบวนการเรียนรู้ (learning process)

 

 

ครู จะได้รับแนวทางการประเมินตนเองของนักเรียน จากแกนกลางหลักสูตรของประเทศ (the core curriculum) สำหรับนักเรียนเกรด 6 และการประเมินขั้นสุดท้าย สำหรับนักเรียน เกรด 9 แต่สิ่งสำคัญของการประเมินทั้ง 2 ส่วนนั้น ไม่ใช่การตัดสินเด็ก หรือเปรียบเทียบเด็ก สิ่งสำคัญของการประเมินนักเรียนที่ฟินแลนด์ คือการสนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้เพิ่มเติม

 

 

ดังนั้น คำถามของครูฟินแลนด์ และพ่อแม่ฟินแลนด์ กับเด็กนักเรียนคือ

วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไร?

จุดแข็งของนักเรียนคืออะไร?

เราจะเสริมจุดแข็งของนักเรียนเพิ่มเติมได้อย่างไร?

อยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง?

นักเรียนมีเป้าหมายอะไรในการเรียนรู้วันนี้?

เป้าหมายในชีวิตของนักเรียนคืออะไร?

อะไรคือสิ่งที่ครูจะสนับสนุนการเรียนรู้ของเธอได้เพิ่มขึ้นบ้าง?

 

ให้ลูกคุณได้เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่นักเรียนติวสอบ

 

Genius school Thailand นำหลักการของการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบฟินแลนด์ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียของเรา นักเรียนจะได้วางแผนการเรียนรู้ของตัวเอง โดยมีครูเป็นโค้ช แนะนำ ส่งเสริม สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ทุกวัน ตอนเช้าจะมีการ Check-in เพื่อเช็คความพร้อมในการเรียนรู้ และเป้าหมายการเรียนของนักเรียนในวันนี้ ตอนเย็น นักเรียนจะ Check-out เพื่อประเมินตนเองว่าวันนี้มีความสำเร็จอะไรบ้าง 5 ข้อ ก้าวเล็กๆที่เค้าได้ประเมินตนเอง ได้ประสบความสำเร็จในทุกๆวัน จะเป็นก้าวสำคัญ ที่ทำให้เด็กคนนึง ได้เรียนรู้ พัฒนา ที่จะเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

หากคุณสนใจให้ลูกของคุณเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต ติดต่อมาที่ Line@ : @geniusschoolth

ทำไมฟินแลนด์ไม่มีการสอบ แต่นักเรียนเก่งระดับโลก

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

INSPIRING LEADER

Global Partner of Genius School Thailand  นักธุรกิจหญิง ผู้ค้นพบเส้นทางประสบความสำเร็จของตนจากการเข้าใจตัวเอง ทำให้เธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีธุรกิจมากกว่า 20 ธุรกิจ