นี่คือสิ่งที่ลูกหลานของเราจำเป็นต้องเรียนรู้

นี่คือสิ่งที่ลูกหลานของเราจำเป็นต้องเรียนรู้

ลองคิดถึงอวัยวะสักหนึ่งส่วนในร่างกายของเรา จะเป็นอย่างไรถ้าตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณไม่เคยใช้อวัยวะส่วนนั้นมาก่อนเลย

อวัยวะนั้นก็จะลีบเล็ก ไร้เรี่ยวแรงในขณะที่ตัวคุณซึ่งเป็นเจ้าของอวัยวะนั้นก็แทบจะไม่สามารถบังคับ ควบคุม หรือเชื่อมโยงกับมันได้ด้วย

 

..รู้ไหมว่าในร่างกายของเราทุกคนมีส่วนของอวัยวะที่สำคัญมาก ๆ แต่เราแทบไม่ได้เรียนรู้และฝึกฝนใช้งานให้สมกับประสิทธิภาพของมันมาก่อนเลย

 

ส่วนนั้นเรียกว่า สมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex) ครับ

 

Prefrontal cortex เป็นส่วนของสมองที่มีเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น มีหน้าที่ทำงานในกระบวนการทางความคิด (Mental process) ทั้งหลาย เช่น การคิด การจินตนาการ การยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ์ การวางแผน ฯลฯ

 

งานวิจัยทั่วโลกยอมรับแล้วว่ากระบวนการบริหารจัดการการทำงานของสมองส่วนหน้า ซึ่งเรียกว่า Executive Functions หรือ EF คือเรื่องที่สำคัญมากกว่า IQ และจะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยอัตราเร็วมหาศาลแบบนี้

 

การเรียนรู้และฝึกฝน EF จะช่วยให้ลูกหลานของเราสามารถที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงจนไม่อาจคาดเดาอนาคตได้เช่นนี้ ซึ่งถ้าดูทักษะทั้ง 9 ด้านของ EF คุณก็จะรู้ว่ามันจำเป็นขนาดไหน

 

ทักษะทั้ง 9 ด้านของ EF

 

  1. Working memory คือ ความสามารถในการเก็บข้อมูล ประมวลข้อมูล และดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองออกมาใช้ประโยชน์ได้จริง
  2. Inhibitory Control คือ ความสามารถในการยั้งคิดและสามารถหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะกับกาลเทศะหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
  3. Cognitive Flexibility คือ การยืดหยุ่นความคิด สามารถปรับเปลี่ยนความคิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
  4. Focus / Attention คือ การใส่ใจจดจ่อ มุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ได้โดยไม่วอกแวก
  5. Emotional Control คือ การควบคุมอารมณ์ มีความมั่นคงภายใน ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ความรู้สึกตัวเอง
  6. Planning and Organizing คือ การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ เช่น การตั้งเป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญ การจัดระบบโครงสร้าง เป็นต้น
  7. Self -Monitoring คือ การประเมินตนเอง การตรวจสอบตัวเองเพื่อหาจุดแข็งและจุดบกพร่อง
  8. Initiating คือ การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิด โดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
  9. Goal-Directed Persistence คือ ความพากเพียรมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใด ๆ ก็จะฝ่าฟันจนสำเร็จ

 

จะเห็นว่าทุกทักษะล้วนสำคัญต่อการมีความสุขและประสบความสำเร็จทั้งนั้น ถ้าคุณยังคิดว่า…“ก็ดีนะ แต่มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ” แสดงว่าคุณอาจจะยังไม่ได้สัมผัสถึงคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่กำลังถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว

นี่คือสิ่งที่ลูกหลานของเราจำเป็นต้องเรียนรู้

ครูเวย์ - เวสารัช โทณผลิน

EDUCATOR

The Outlaw Educator นักสร้างสรรค์การเรียนรู้ผู้แหกทุกกฎกรอบ และเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรไม่แสวงกำไรที่สร้างสรรค์พื้นที่ในการเรียนรู้เรื่องชีวิต ในชื่อ "ขบถเรียน"