สิ่งที่ครูต้องรู้ในศตวรรษที่ 21

สิ่งที่ครูต้องรู้ในศตวรรษที่ 21

เราเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มา 20 ปีแล้ว โลกยุคใหม่ ยุคโลกาภิวัฒน์ ยุคแห่ง internet ยุคแห่งการไร้พรมแดน ยุคแห่งการสื่อสาร ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ยุคแห่งเทคโนโลยี ยุคแห่ง AI อีกมากมายหลายชื่อ มีนักวิชาการมากมายออกมาพยายามหาคำจำกัดความของยุคนี้ไว้อย่างมากมาย

 

ซึ่งหนึ่งที่นักวิชาการทุกท่านพูดเหมือนกัน ก็คือ ยุคนี้เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง อย่างรวดเร็วแน่นอน เรียกว่า เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง แบบหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียว

 

เด็กๆ ที่เกิดขึ้นมาในโลกยุคนี้ ได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่แตกต่างจากโลกยุค 80 หรือ 90 ของพ่อแม่ชนิด ไม่เห็นเค้าโครงเดิม

 

ขนาดแค่เข้าสู่ศตวรรษนี้มาเพียง 20 ปี เรายังแทบจำปี 2000 ไม่ได้แล้ว แล้วนับภาษาอะไรกับการศึกษา 20 ปีมานี่ การศึกษาหลัก รูปแบบเดิมๆ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไร ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลง เราจะปล่อยให้ลูกหลานเรียนสิ่งเก่า สิ่งที่ไม่จำเป็นไปอีกนานแค่ไหน

 

 

ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ คำนี้ถึงเวลาเปลี่ยนหรือยัง!!

 

คำนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นคำที่เป็น mindset ที่ถูกจำกัดไว้ว่า "ครูต้องรู้ทุกอย่าง" "ครูพูดอะไร ถูกหมด" "ต้องฟังสิ่งที่ครูสอน"

 

 

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ "ถูกต้อง" มาตลอดกว่า 180 ปี ที่การศึกษารูปแบบห้องเรียนสี่เหลี่ยม และมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาอยู่หน้าห้อง

 

แต่ศตวรรษที่ 21 นี้ ด้วยความรวดเร็วของเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ท และยุคที่เนื้อหาความรู้ทั้งหมดอยู่บนโลกออนไลน์แล้วนั้น
 

 

หน้าที่ของครู ต้องเปลี่ยนไป

หน้าที่ของครุ ศตวรรษที่ 21 คือ

- เป็นผู้แนะแนวทางการศึกษาให้กับเด็ก

- เป็นโค้ช ที่คอยดึงศักยภาพ และจุดเด่นของเด็กออกมา

- เป็นที่ปรึกษา เวลาที่เด็กมีคำถาม

- เป็นผู้ชี้ทาง เมื่อเวลาเด็กหลงทาง

- เน้นสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้

- เน้นถามคำถาม ให้เด็กหาคำตอบด้วยตนเอง

- ให้ feedforward กับเด็ก (เป็นการชี้ให้เด็กเห็นสิ่งที่จะพัฒนาต่อไปข้างหน้าได้)

- สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน

- ไม่อายที่จะบอกว่า "ไม่รู้" และเรียนรู้ไปพร้อมกันเด็กๆ

 

อาชีพในปัจจุบัน จะไม่เหลืออีกแล้วในอีก 10-20 ปีข้างหน้าเมื่อเด็กเรียนจบ

 

"การเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นสอบให้ได้คะแนนดีๆ สอบเข้ามหาวิทยาลัย คณะดีๆ เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีหน้าที่การงานที่มั่นคง"

 

เป็นสูตรสำเร็จในอดีต เป็นสิ่งที่ครูมุ่งเน้น พร่ำสอนให้เด็กๆ ทำาม พ่อแม่วางเป้าหมาย คาดหวังให้เด็ก เป็นดั่งประโยคข้างต้น เป็นธรรมเนียม ยึดถือกันมายาวนาน

 

แต่ในปัจจุบัน ยังไม่ต้องพูดถึงอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้า เด็กที่จบระดับมหาวิทยาลัย ก็ตกงานกันกว่า 50% เพราะอะไร?? เพราะบริษัทในปัจจุบันนี้ ไม่ต้องการทักษะ ที่มหาวิทยาลัยสอนอีกต่อไป

 

แต่พ่อแม่ก็ ยังคงต้องพาลูกๆเข้าสมัครเรียนในรูปแบบ ทั้งในด้านกฎหมายที่เด็กๆทุกคนต้องได้รับการศึกษา ทั้งในเหตุปัจจัยจำเป็นอีกมากมาย

 

ครู จึงต้องเป็นผู้ช่วยอนาคตของชาติ ด้วยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง เพื่อให้ลูกหลานของเรา มีทักษะที่เหมาะสมกับโลกศตวรรษที่ 21 ครู จึงต้องเป็น ครูแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยเช่นกัน

 

สิ่งที่ครูต้องรู้ในศตวรรษที่ 21

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

INSPIRING LEADER

Global Partner of Genius School Thailand  นักธุรกิจหญิง ผู้ค้นพบเส้นทางประสบความสำเร็จของตนจากการเข้าใจตัวเอง ทำให้เธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีธุรกิจมากกว่า 20 ธุรกิจ