โรงเรียงทางเลือก ใช่ทางที่ควร "เลือก" หรือไม่

โรงเรียงทางเลือก ใช่ทางที่ควร "เลือก" หรือไม่

โรงเรียงทางเลือก ใช่ทางที่ควร "เลือก" หรือไม่

 

โรงเรียนทางเลือก คือโรงเรียนที่มีระบบการศึกษาแบบเปิดให้มีความยืดหยุ่น ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล โดยสอนตามแนวทาง ที่ไม่ใช่การเขียนอ่าน หรือท่องจำ แต่เน้นการพัฒนา ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และเน้นพัฒนา ความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก โดยมีการสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ เน้นให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ มีความเป็นตัวของตัวเอง

 

 

ในปัจจุบัน มีโรงเรียนทางเลือก เกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย เกิดจากการที่ ผู้ปกครอง ไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วว่า การบังคับให้เด็กท่องจำ ไปทำข้อสอบ แล้ว ถูกวัดผลตราหน้า ว่าเด็กไม่เก่ง จากข้อมสอบมาตราฐานคือ คำตอบของชีวิตเด็กอีกต่อไป

 

แต่......

 

มีผู้ปกครองจำนวนมาก ที่ไม่เชื่อในระบบ แต่ไม่มั่นใจว่า เด็กโรงเรียนทางเลือก จะมีอนาคตที่ดีจริงหรือไม่ ถ้าพวกเค้าไม่มีใบปริญญา

 

5 เส้นทางเลือกในอนาคต ของเด็กโรงเรียนทางเลือก

วันนี้ขอมาเล่า ทางเลือกในการไปต่อเพื่อความสำเร็จของน้องๆ มีอะไรบ้าง

 

1. สอบเทียบวุฒิ กศน. การสอบเทียบวุฒิ กศน. สามารถสอบได้ 3 ระดับชั้น คือ ในระดับประถมศึกษา ระดับมันธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง เมื่อสอบ จะได้รับวุฒิเทียบเท่า นักเรียนปกติ และสามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้

 

2. การสอบ TCAS ด้วยการยื่น Portfolio ในทุกๆปี การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS นั้น น้องๆที่จะสอบเข้าแบบรับตรง หรือสอบแบบ Admission นั้น ทางมหาวิทยาลัย จะเริ่มรับสมัครเด็กในช่วงเดือน พ.ค. มิ.ย. ของทุกปี แต่น้องๆ ที่เรียนนอกระบบ จะเป็นเด็กที่ทำกิจกรรมอยุ่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เด็กมี Portfolio ที่สามารถยื่นตรงกับคณะที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ ช่วง ต.ค. ถึง ธ.ค. ปีก่อนหน้า ก่อนที่นักเรียนสอบตรง หรือสอบแบบ Admission จะเริ่มสมัครด้วยซ้ำ

 

3. การสอบวัดผล แบบ GED, IGCSE, A-Level ในปัจจุบัน มีการสอบวัดระดับมากมาย หลากหลายรูปแบบจากทั่วโลก เพื่อที่จะสอบวัดระดับความรู้ของน้องๆ ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ดังนั้น น้องๆโรงเรียนทางเลือก สามารถเลือกสอบการวัดผลแบบต่างๆ ที่ตรงตาม requirement จากคณะต่างๆในโลกที่สนใจจะไปเรียนต่อได้จากทั่วโลก

 

4. Certified World Class University online ในโลกปัจจุบันนี้ คุณสามารถเรียนแบบที่ได้รับประกาศบัตร รับใบปริญญา จากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก ได้ผ่านทางช่องทาง online ส่งตรงถึงบ้านคุณ จากหลากหลาย website เช่น Coursera เป็นเวปไซด์ที่มีใบประกาศ จาก 168 มหาลัยทั่วโลก จาก 43 ประเทศ รวมมากกว่า 3,603 courses เช่น จากมหาวิทยาลัย Illinoise, Penn, Michigan, Johms Hopkins, Stanford, Duke เป็นต้น

 

5. การเรียนรู้ที่จะเป็นนักธุรกิจตั้งแต่วัยเยาว์ คุณคงทราบว่า เจ้าสัวบริษัทยักษ์ใหญ่ มากมายในประเทศไทยเรา ที่จบเพียงชั้น ป.4 เด็กในโรงเรียนทางเลือก ที่มีโอกาสได้เรียนในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่เรียน ได้ลองลงมือปฎิบัติจริงอยู่ตลอดเวลา เพียงเด็กได้คนพบความสามารถของตัวเอง โดยมีผู้ปกครอง และครู ที่พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันเด็กๆอย่างเต็มที่ เด็กๆ ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่เล็ก โดยไม่ต้องพึ่งใบปริญญา ที่จบออกมามีโอกาสเป็นลูกจ้าง มากกว่าเจ้าของกิจการ

โรงเรียงทางเลือก ใช่ทางที่ควร "เลือก" หรือไม่

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

INSPIRING LEADER

Global Partner of Genius School Thailand  นักธุรกิจหญิง ผู้ค้นพบเส้นทางประสบความสำเร็จของตนจากการเข้าใจตัวเอง ทำให้เธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีธุรกิจมากกว่า 20 ธุรกิจ