โรงเรียนในฟินแลนด์สอนอย่างไร ทำไมขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก

โรงเรียนในฟินแลนด์สอนอย่างไร ทำไมขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก

ฟินแลนด์สอนอย่างไร ทำไมถึงเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก

 

การที่ฟินแลนด์ มีโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง เกิดจากการที่ ประเทศฟินแลนด์ ให้ความสำคัญกับ "คน" มากที่สุด โดยมีคำกล่าวที่ว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในฟินแลนด์ คือ คน ดังนั้น ทุกคนในฟินแลนด์ มีสิทธิ ที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่จะ "ดึงศักยภาพของทุกคนออกมามากที่สุด ให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่ตัวเองอยากเป็น"

 

ด้วยปรัชญานี้เอง ที่ทำให้ประเทศที่เคยเป็น 1 ในประเทศที่ยากจนที่สุด กลายเป็นประเทศ ที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีมากมาย จนเป็น 1ในประเทศที่มั่งคั่งที่สุดหลังจากประกาศอิสระภาพ 100 ปี

 

ฟินแลนด์ ได้พัฒนาระบบการศึกษา จนเป็นระบบที่ให้โอกาสกับทุกคนในฟินแลนด์ ได้เป็น Life-long learner หรือนักศึกษาตลอดชีวิต คนทุกคนในฟินแลนด์ ไม่ใช่เพียงแค่เด็ก แต่รวมถึงผู้ใหญ่ จนกระทั่งผู้เฒ่าผู้แก่ ก็สามารถกลับเข้ามาในระบบการศึกษาได้ทุกเมื่อ เด็ก เรียนเพื่อเป็นนักเรียนรู้ รักการเรียน ค้นหาตัวตน ศักยภาพของตนเอง ผู้ใหญ่ เรียนเพื่อเสริมทักษะที่ขาดหาย เรียนทักษะใหม่ที่ต้องการ ผู้เฒ่า ผู้แก่ เรียนเพื่อพัฒนาสมอง หาอาชีพเสริม เพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ และที่สำคัญคือ ทุกคนเรียน ฟรี!! ตลอดชีวิต

 

 

ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ ไร้รอยต่อ

ระบบการเรียนการสอนของฟินแลนด์ ไม่มีเงื่อนไขมาขวางกั้น ไม่ว่าเด็ก สนใจอยากจะเรียนสายวิชาการ แต่วันหนึ่งพบว่า อยากจะย้ายไปสายอาชีพ เด็กๆของฟินแลนด์ ก็สามารถย้ายสายได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องสอบใดๆ ไม่มีข้อจำกัดว่า เรียนสายนี้มา ย้ายมาสายนี้ไม่ได้ เค้าสามารถย้ายสายได้หมด เมื่อค้นพบสิ่งที่ตนเองรัก

 

เด็กสามารถหยุดเรียน หลังจากจบระดับมัธยมศึกษา เพื่อไปทำงาน หาประสบการณ์ก่อน แล้วจึงกลับเข้ามาเรียนต่อได้ทุกเมื่อที่ต้องการ และสามารถเลือกสายท่ต้องการไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการ หรือจะสายอาชีพ ด้านกีฬา หรือด้านใดๆ ก็ไม่มีข้อจำกัด ที่ทำให้พวกเค้าต้องหยุดการเรียน หรือจบมัธยม ทำงานจนอายุ 30 จะกลับมาเรียนใหม่ ก็สามารถกลับมาเรียนได้ทันที

 

วิเคราะห์ว่าตลาดโลก ต้องการอะไร

การเรียนการสอนของฟินแลนด์ เป็นแบบที่ มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา มีหน่วยงานที่คอยวิเคราะห์ว่า ในโลกอนาคตข้างหน้า ตลาดจะต้องการอะไร ต้องการคนที่มีทักษะแบบไหน ต้องการสายวิชาชีพใด เมื่อได้ผลสำรวจแล้ว ก็จะทำการส่งผลให้กับทุกโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้คอยปรับการฝึกทักษะต่างๆ และปรับวิชาชีพต่างๆให้เข้ากับ สิ่งที่โลกกำลังต้องการตลอดเวลา

 

โรงเรียนที่ฝึกทางด้านวิชาชีพ ทำงานใกล้ชิดกับบริษัทเอกชนตลอด

โดยที่ บริษัทเอกชน จะเป็นผู้คอยแจ้งกับทางโรงเรียน ว่าต้องการแรงงานทางด้านใด วิชาชีพทางด้านใด และบริษัทต่างๆ ก็จะเป็นผู้สนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้ตรงกับสิ่งที่ตนต้องการ ทำให้อัตราการว่างงานของฟินแลนด์ ต่ำจนแทบจะเรียกว่าไม่มีก็ว่าได้ เพราะทุกคนได้เรียนในสิ่งที่มีตลาดต้องการจริงเสมอ

 

เราจะเห็นได้ว่า ฟินแลนด์ ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับหนึ่ง สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนเรียนรู้ตลอดเวลา ทุกวัย ไม่มีกำแพงการศึกษาใดๆ มีหน่วยงานที่คอยสำรวจความต้องการทั้งด้านทักษะและอาชีพของโลก และยังร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด จึงไม่แปลกใจว่า ทำไมการศึกษาฟินแลนด์ จึงเป็น 1 ในการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

โรงเรียนในฟินแลนด์สอนอย่างไร ทำไมขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

INSPIRING LEADER

Global Partner of Genius School Thailand  นักธุรกิจหญิง ผู้ค้นพบเส้นทางประสบความสำเร็จของตนจากการเข้าใจตัวเอง ทำให้เธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีธุรกิจมากกว่า 20 ธุรกิจ