3 ทัศนคติ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

3 ทัศนคติ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความพิเศษด้วยกันทั้งนั้น แต่คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่ค้นหาความพิเศษของตัวเองเจอ แล้วใช้ความพิเศษนั้น สร้างคุณค่าให้ผู้อื่น นี่คือประโยคที่ตู่มักพูดกับนักเรียนเสมอๆ โดยเฉพาะเมื่อเจอนักเรียนที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเก่งอะไรเลย !

 

แต่สิ่งที่ตู่เชื่อว่าสำคัญไม่แพ้ความพิเศษของตัวเองก็คือ การมีทัศนคติพื้นฐานที่ถูกต้อง ซึ่งจริง ๆ แล้ว ในมุมมองของตู่มีแค่ 3 เรื่องเท่านั้นเอง นั่นคือ

 

  1. Measure Your Money : รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีแผนการและออมเงินอย่างสม่ำเสมอ
  2. Commit to Conduct : รู้จักการออกแบบการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างสมดุล ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน และเรื่องเรียน เพื่อนำไปสู่การเป็นคนที่ดีขึ้นและเก่งขึ้น
  3. Do Your Duties : รู้จักวินัยในการจัดการเรื่องส่วนตัว และมีความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มุ่งมั่นที่จะเผชิญปัญหาและแก้ไข ไม่ใช่เอาแต่กล่าวโทษผู้อื่นหรือโทษสถานการณ์ต่าง ๆ นอกตัวไปทั้งหมด

 

ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม แม้ว่าจะรู้จักความพิเศษของตัวเองเป็นอย่างดีแล้ว แต่ถ้าหากไม่มีทัศนคติพื้นฐานทั้ง 3 ข้อด้านบนนี้แล้ว ตู่คิดว่าชีวิตของเขาคงเป็นเรื่องยากแน่นอน

 

แน่นอนว่าทัศนคติเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่าย ๆ เพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมมักจะไม่ใส่ใจเรื่องการบริหารการเงิน ไม่ได้ตั้งใจออกแบบการใช้ชีวิตให้สมดุล และแทบไม่ได้ตั้งใจที่จะมีวินัยกับความรับผิดชอบในชีวิตเลย แต่เมื่อทั้งสามทัศนคตินี้จะทำให้คุณแตกต่างและกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว ตู่ก็มั่นใจว่ามันคุ้มที่จะลงทุนบ่มเพาะมันโดยการตอกย้ำและลงมือทำทั้งสามข้อทุกวัน

 

แล้วคุณจะพบว่าความสำเร็จเล็ก ๆ ในแต่ละวันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะ

3 ทัศนคติ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

ครูตู่ - สุชาดา แพรเมือง

TALENT EDUCATOR

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความพิเศษอยู่ในตัวเองทั้งนั้น ขอแค่ได้ตระหนักรู้ว่าความพิเศษนั้นคืออะไรและสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรบ้าง