Phenomenal-based Learning

มากกว่า Project-Based Learning ก็คือ Phenomenal-Based Learning (PhBL) การเรียนรู้แบบเป็นโปรเจค ที่เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นแก่นการศึกษาของฟินแลนด์ ที่ทำให้ทุกๆ วันคือการเรียนรู้ที่แสนสนุกของเด็กๆ และให้ทักษะที่สำคัญติดตัวกับเด็กไปตลอด นั่นคือการเป็น "นักเรียนรู้ตลอดชีวิต"
สอนเด็กให้รักการเรียนรู้มากกว่าที่เคย ด้วย Phenomenal-based Learning จากฟินแลนด์

นิสัย ‘รักการเรียนรู้’ ควรสร้างตั้งแต่เด็กๆเพื่อให้เด็กเติบโตไปเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี Growth Mindset ที่ดี รักและเห็นคุณค่าในตัวเองได้ ทั้งหมดนี้ที่ฟินแลนด์มีวิธีฝึกเด็กๆ แบบ ‘Phenomenal-Based Learning’ เน้นการเรียนรู้ มากกว่าการสอน เข้าใจกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะขั้นสูงของสมอง

กระบวนการเรียนรู้นี้ มี 9 ขั้นตอนและเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงได้แก่

 1. Mind Map 
 2. Planning
 3. PDCA
 4. Experience
 5. Tracking system
 6. Self-Evaluation
 7. Sharing
 8. Conclusion & Record
 9. Lifelong Learner

ทั้งหมดนี้ เด็กได้คิดเอง เลือกลงมือทำเองไม่มีการประเมินโดยครู แต่เด็กประเมินเอง เพราะสุดท้าย กระบวนการนี้เป็นการสร้างให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Lifelong Learner)

นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงแต่ละวิชาเข้าด้วยกันด้วยทักษะการเรียนรู้ซึ่งนำไปใช้ได้จริง และส่งเสริมให้นักเรียนได้อภิปรายความคิดของตนเอง เปิดพื้นที่ให้เด็กตั้งคำถาม คิดสงสัย และสืบเสาะหาคำตอบด้วยตัวเองจนได้คำตอบในที่สุด

คลาส Phenomenal Based Learning ดีอย่างไร?

Play Video

คลาสนี้เหมาะกับใคร

พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครู ครูติวเตอร์
บุคคลทั่วไป

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

1. Phenomenal Based Learning คืออะไร

2. บทบาทของครูใน Phenomenal Based Leanring

3. ความได้เปรียบ ข้อจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลการเรียนการสอนแบบอื่น

4. การเลือก ค้นหาปัญหา แรงจุงใจ และกำหนดหัวข้อสำหรับ PhBL

5. เครื่องมือสำหรับการสอนด้วย PhBL

6. การจัดการห้องเรียน PhBL

7. การสอน PhBL อย่างไร ไม่ให้กระทบกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

รีวิวจากพ่อแม่และครู ที่มาเรียนคลาสนี้

เสียงตอบรับจากพ่อแม่ และ ครู

แม่หลิว
เราอยากรู้วิธีการสอนแบบครูฟินแลนด์มานานแล้ว เพราะขึ้นชื่อว่า การศึกษาที่ดีอันดับต้นๆ ของโลก พอมาเรียนคลาสนี้ เห็นได้ชัดเลยว่ามันมี Process ที่ชัดเจน ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง และทุกๆที่เกิดคลาสได้ จะเป็นบ้าน สนามเด็กเล่น แม้แต่ในครัว และคลาสนี้ก็เปิดมุมมองใหม่ในการสอนลูก การเรียนรู้เกิดได้ทุกที่และตลอดเวลา
ชิดจันทร์ ชาร์เตอร์ (แม่หลิว)
คุณแม่ลูก 1
ครูธีร์
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบฟินแลนด์ ใช้สถานการณ์จริงมาสอนเด็ก ไม่ใช่สอนแบบท่องจำ หรือแค่ในหนังสือ ทุกอย่างรอบตัวเรียนรู้ได้ เช่น การทอดไข่ เชื่อไหมครับว่า แค่ทอดไข่ยังมีผลลัพธ์ต่างกันเลย จะเป็นไข่เจียว ไข่ดาว ไข่ดาวสุกหมด นอกสุกในไม่สุก ให้เด็กๆ คิดว่าเกิดจากอะไรบ้าง แล้วเขาก็ออกแบบไข่ที่อยากจะกินเอง เด็กๆ ตื่นเต้น Exciting กับสิ่งที่เจอ ถ้าเป็นแบบนี้จะทำอย่างไรต่อ เพื่อไปต่อยอดสู่ชีวืตจริงของเด็กๆ ด้วยครับ
ธีรเดช อภิกุลวณิช (ครูธีร์)
Education Counselor ที่ APSthai
นก
เรียนแล้วไปใช้กับลูกได้เลยค่ะ รอบตัวเป็นโจทย์ได้หมด หยิบยกมาใช้ได้ เช่น ตอนเช้าขนมปังหมด ลูกจะทำยังไงดี ยกเป็นโจทย์โยนให้ลูกคิด ถ้าแม่จะกินขนมปัง เราจะดำเนินการยังไงบ้าง ลูกก็คิดมาต้องไปซื้อกันที่ไหน เลือกขนมปังแบบไหน และบางเรื่องก็แกล้งไม่รู้บ้าง ให้ลูกมาบอกเรา หัดสอนและถ่ายทอดก็ได้ แม่ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง
สุกัญญา พิธานวรรณกุล (แม่นก)
คุณแม่ลูก 2
เสาวนีย์ ขาวกระโทก (2)
เป็นประโยชน์อย่างมากในการสอนลูกในยุคโควิดที่ลูกต้องเรียนออนไลน์ แต่ทักษะต่างๆ ยังต้องฝึกฝนลูกตามวัยของเขา ทุกอย่างรอบตัว แม้กระทั่งที่บ้านเป็นห้องเรียนได้ ขึ้นกับการออกแบบของเรา ทุกการเรียนรู้ที่เขาสนใจ เขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้นั้นเอง ส่วนเราก็ทำหน้าที่เป็น Fa บ้าง เป็นเชียร์ลีดเดอร์บ้าง เป็นโค้ชบ้าง โดยที่เราไม่ไปขโมยการเรียนรู้ของเขา
เสาวนีย์ ขาวกระโทก (แม่เสา)
คุณแม่ลูก 1
แม่ฟา
เปิดมุมมองใหม่มากๆ ห้องเรียนไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมอีกต่อไป จะเป็นสนามหญ้า ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ก็ได้หมด ทุกที่คือห้องเรียนสำหรับเด็กๆ ได้ทั้งสิ้น และต่อยอดสู่สถานการณ์ในชีวิตจริง เด็กได้คิดเองทุกแง่มุมตอนเจอเหตุการณ์ต่างๆ โดยเราไม่ตัดสิน ไม่คิดแทน แต่เราสามารถตั้งเป้าหมายได้ว่า เราอยากให้เขาได้เรียนรู้อะไร ซึ่งเราต้องออกแบบว่าจะทำยังไงให้เขาได้คิด แล้วลงมือทำ แอบสอดแทรกเนื้อหาลงไป โดยที่เขาไม่รู้ว่าเรากำลังสอนเขาอยู่ด้วยซ้ำ
ฟาฏิมะฮ์ เซะบากอ (แม่ฟา)
คุณแม่ลูก 4
รูปแม่นุ้ย 1 (2)
การเรียนรู้อยู่รอบๆ ตัวเรา เราอยู่กับลูก จะสอนอะไรก็ได้ แค่หยิบยกสถานการณ์ตรงหน้าขึ้นมาเป็นโจทย์ ให้ลูกๆ ได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ลูกเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ เราก็มั่นใจในการเลี้ยงลูกไปในแนวทางที่อยากให้ลูกไป เพื่อเป็นนักเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองในอนาคต
ภัทรา สู่พานิช (แม่นุ้ย)
คุณแม่ลูก 2
แม่องุ่น
การเรียนรู้เริ่มจากกิจกรรมที่เขาสนใจ อยากหาคำตอบ มันฝึกความเป็น Ownership มากๆ เพราะกิจกรรมนี้เขาคิดเอง เขาทำให้จบเอง จะเกิด Positive Thinking จากความเป็นเจ้าของ ไม่ใช่แม่บอกให้ทำ แต่เขาจะเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็น
ปิยนันท์ เลาหบุตร (แม่องุ่น)
คุณแม่ลูก 1
พ่อเป้
การจัด PhBL ให้ลูก นอกจากปลายทางได้ EF จนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้าง Self-Esteem และภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำด้วยครับ
กวิน สัตยาวุฒิพงศ์ (พ่อเป้)
คุณพ่อลูก 2
แม่ปอย
ประทับใจครูฟ้ามากๆ ได้เห็นตัวอย่างในการเป็นทั้งครู และเป็นโค้ช รวมถึงมาช่วยโค้ชให้แม่ปอยมีมุมมองใหม่ในการสอนลูก ดูแลลูกด้วย เพราะก่อนหน้านี้แม่ไม่มีความมั่นใจตัวเอง ไม่ได้เข้าใจลูก ที่ผ่านมาเลี้ยงลูกไปตามระบบอัตโนมัติ ครูฟ้าคลายปม คลายล็อค เคลียร์ความรู้สึกให้แม่ดีมากๆ กลับไปตระหนักกับตัวเอง ได้ฟังลูกมากขึ้น ใช้ใจมองลูก เข้าใจที่ตัวลูก ไม่ใช่ฟังคนอื่นแล้วทำตาม คลาสนี้คุ้มค่าจริงๆ ครูฟ้าเก่งมากค่ะ ชื่นชม
เบญจภรณ์ พร้าโมต (แม่ปอย)
คุณแม่ลูก 1
พ่อโอนว์
ผมมีลูก 2 คน ซึ่งคนโต 7 ขวบ เป็นออทิสติก High Function เลยต้องปรับการเรียนอยู่ในรูปแบบโฮมสคูล เราเลยได้เอาคลาสนี้มาปรับใช้กับการสอนลูก ชอบที่ตอนเรียนในคลาสมีทั้งเรียนเนื้อหา มี Workshop ทำให้ได้ฝึกลองใช้ทันที พอเรียนเสร็จผมก็เอาไปใช้สอนลูกเลย เช่น ลูกอยากทำภูเขาไฟ ก็จะคอยถามลูกว่า “จะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง” ลูกก็ไปหาเอง เราก็คอยไกด์ คอยฟังไอเดียของเขา ครั้งนี้เราไม่ช่วยทำเหมือนแต่ก่อน พอลูกได้ลงมือทำโดยที่เราไม่ยุ่ง ลูกดูสนุกมากๆ ครับ ทำให้การออกแบบการเรียนรู้ใน 1 ปัญหาสามารถเอา PhBL และ EF มาใช้ควบคู่กันด้วย
เอกรัฐ สุดสาคร (พ่อโอนว์)
คุณพ่อลูก 2
Play Video

ภายในเดือนนี้ 6,900 บาท

ราคาปกติ 8,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า