หลักสูตร

คลาสสำหรับคุณครูของเรา

Talented Educator คือใคร?

ในสังคมไทย ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เรามักจะเรียกว่าคุณครู แต่คุณครูยุคใหม่จะไม่ได้เป็นแค่ Teacher ที่ยืนสอนหน้าห้อง เป็นการสื่อสารฝ่ายเดียวเกือบ 90% ของเวลาเรียนอีกต่อไป

TALENTED EDUCATOR