หลักสูตร

คลาสสำหรับโรงเรียนต่าง ๆ

Genius School for School

ทาง Genius School Thailand ออกแบบคลาสที่ใช้ศาสตร์ในการเข้าใจตัวเองเพื่อช่วยส่งเสริมการเติบโตในทุกฝ่ายของโรงเรียน ทั้ง นักเรียน ครู และพ่อแม่ เพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทยให้ทุกโรงเรียน

SUPPORTING SCHOOLS