Edtech คืออะไร “ครูฟา” ยุคใหม่ต้องรู้

<h1>Edtech คืออะไร “ครูฟา” ยุคใหม่ต้องรู้</h1>

เราเข้าสู่ยุค 4.0 ที่เป็นยุค Digital อย่างเต็มตัวแล้ว

โลกยุคที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้มาถึงแล้ว
– เด็กๆ โรงเรียน คุณครู จะต้องปรับตัวอย่างไร
– การศึกษาศตวรรษที่ 21 จะเป็นไปในทิศทางไหน
หลักสูตรฐานสมรรถนะ Competency based curriculum ที่ครูต้องรู้ คืออะไร
– การจัดห้องเรียนเป็น Active Learning ควรทำอย่างไร

.
เพราะยุคนี้ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ถึงเวลาแล้ว ที่ครูไทยต้องเปลี่ยนวิธีการในการสอน เป็น ครูฟา ครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก
ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ครูไทยต้องเข้าใจ และรู้จัก Edtech เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

.

คำว่า ครูฟา หมายถึงว่า จะไม่ได้เป็นเพียง “ครู” ผู้ให้ความรู้ แต่จะเป็น “ฟา” (Facilitator) ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วย สิ่งสำคัญที่ ครูฟา ต้องมีก็คือ

1. เปิดโอกาสให้เด็กๆแสดงความคิด และมองหาจังหวะสอดแทรกการเรียนรู้ไปในประสบการณ์ของเด็กๆ

2. เปิดโลกอันกว้างใหญ่ในการเข้าถึงข้อมูลของเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าจากอินเตอร์เนท หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ

3. เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆ และจำเป็นต้องปล่อยให้เด็กๆพลาด เพื่อการเรียนรู้ เพราะการพลาดคือส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จในการเรียน

.

การเป็น ครูฟา เป็นความท้าทายนึงที่เกิดขึ้นกับครูทุกคน แต่ผลลัพธ์ที่จะเกิด คือเด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ และในตอนท้ายเด็กๆ ก็จะกลายเป็น “นักเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งนั่นจะทำให้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน เด็กๆ เหล่านั้นก็จะอยู่รอดอย่างแข็งแรง ปลอดภัย และมีความสุขได้เพราะเค้าเข้าใจตัวเองนั้นเอง

.

ทำยังไงเมื่อเด็กบอกครูสอนผิด!!

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายท่าน ก็ประสบปัญหานี้แล้ว เมื่ออาจารย์กำลังสอนเนื้อหาอยู่ ก็มีนักศึกษาคนนึง ยกมือขึ้น แล้วถามอาจารย์ว่า “ที่อาจารย์สอนมา ทำไมไม่ตรงกับ Dr. ที่ Harvard สอนในคอร์ส online ครับ?” คำถามนี้สะท้อนอะไรมากมายจริงๆ

.

การศึกษาในสมัยก่อน การที่นักเรียนจะเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ ได้ ก็ต้องรอเรียนจากหนังสือที่ครูมอบหมายให้อ่าน จะอ่านเพิ่มเติม ก็ต้องรอเวลา เดินไปยังห้องสมุดต่างๆ เพื่อค้นหาหนังสือที่ตรงกับหัวข้อที่ต้องการ หลายครั้งที่เราต้องเจอหนังสือที่มีอายุเก่าแก่ถึง 50 ปี หลายครั้งเนื้อหาความรู้ก็ไม่มีแปลเป็นภาษาไทย ก็ต้องมองหา Textbook เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ครูก็เช่นกัน จะมองหาหนังสือให้นักเรียน ก็มีข้อจำกัดมากมาย ในการคัดสรร สั่งซื้อ จัดหามาให้นักเรียน หลายๆ ครั้งก็ยากที่จะหาหนังสือที่มีเนื้อหา update ทันโลกปัจจุบัน ยิ่งในโรงเรียนที่ห่างไกล ความยากยิ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่า  

.

ในยุค Digital และยุคของ Mobile phone และ Internet ปัญหานี้ ได้ถูกแก้อย่างสิ้นเชิงแล้ว ทุกวันนี้ เด็กๆ สามารถหาข้อมูลเนื้อหา ที่สนใจได้เองทันที เพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้น เนื้อหาข้อมูล ก็เป็นเนื้อหาข้อมูลที่ทันสมัย ใหม่กว่า Textbook หรือหนังสือที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยซ้ำ การค้นพบสิ่งใหม่ๆ ก็มีอยู่ทุกนาที คำถามคือ ทำไมเด็กเราจึงยังเรียนแบบเดิมอยู่?

.

Edtech 4 เทรนที่ครูไทย ไม่รู้ไม่ได้แล้ว!!

Edtech ย่อมาจาก Education + Technology 

คือ การนำเทคโนโลยี เข้ามาเพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบัน ในเกือบทุกประเทศทั่วโลกมีการตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างกว้างขวาง ไม่ใช่เพียงแค่ในวงการการศึกษา สำหรับเด็ก นักเรียนเท่านั้น Edtech ยังรวมเครื่องมือสำหรับ “ครูฟา” ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ด้วย รวมไปถึงในตลาดของการศึกษาผู้ใหญ่ ที่มุ่งเน้นให้เกิด Specialist มากขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการในตลาดปัจจุบัน

.

1. Data-Driven Institutions

ในโลกปัจจุบัน Big data มีบทบาทความสำคัญมากขึ้น โรงเรียนสามารถนำข้อมูลต่างๆ ของนักเรียนมาประมวลผล เพื่อหาแนวทางในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนได้มากขึ้น และยังสามารถวิเคราะห์ถึงความต้องการของตลาดแรงงาน ว่าควรจะสนับสนุนนักเรียนให้เรียนรู้ในเรื่องใดที่เหมาะสมกับการพัฒนาความรู้ที่มีความต้องการสูงในตลาดได้

.

2. Digital Curriculum

เมื่อ Mobile app เข้าถึงง่าย และได้อยู่ในมือของนักเรียนทุกแล้ว การสร้างหลักสูตรที่เป็นดิจิตอล แบบ หลักสูตรฐานสมรรถนะ Competency based curriculum สำหรับนักเรียน ไม่ใช่เรื่องหรูหราอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องที่จำเป็น และมีความต้องการสูงมากขึ้นอย่างมาก การสร้าง Learning Management Systems : LMS เป็นการสนับสนุนการเรียนเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกด้วย

.

3. VR & AR

ถึงเทคโนโลยีทั้ง 2 อย่างนี้ยังเป็นสิ่งใหม่แต่ Google Earth VR และ Google Expeditions เป็นสิ่งที่ผู้คนยอมรับมากขึ้น ทั้ง 2 platform นี้ก็ได้ถูกใช้ในวงการการศึกษาอย่างแพร่หลายมากขึ้น เช่น บริษัท Titans of Space ใช้ในการสร้างทัวร์เสมือนรอบระบบสุริยะ ซึ่งปัจจุบัน ครูฟา หรือครูโค้ช ได้ใช้เทคโนโลยีนี้นำเด็กๆ เข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์แบบใหม่ เปิดประสบการณ์ที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน

.

4. Personalization

ห้องเรียนในปัจจุบัน มีนักเรียนที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น การใช้เทคโนโลยี ทำให้ ครูฟา ยุคใหม่ สามารถมีเวลาว่างจากงานเอกสารต่างๆ ทำให้มีเวลาใส่ใจกับความต้องการที่แตกต่างของนักเรียนมากขึ้น Application มากมายได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลนักเรียน สร้างหลักสูตรที่แตกต่างให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนที่แตกต่างกัน มีระบบประเมินผลออนไลน์ ให้ ครูฟา สามารถสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนได้มากขึ้น ไม่ต้องติดตามการบ้านนักเรียน หรือนั่งตรวจข้อสอบ เพราะระบบจัดการให้หมดแล้ว “ครูฟา” จึงมีเวลาดูแลนักเรียนได้ใกล้ชิดมากขึ้น และเอื้อต่อการสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning ได้มากขึ้น

.

ในเมื่อ Edtech กำลังจะมาเป็นผู้ช่วยอย่างดีให้กับครูไทย แล้วหน้าที่ของครูไทยต้องเปลี่ยนไปอย่างไร ถึงจะทันกับกระแสครูฟายุคใหม่ในการศึกษาศตวรรษที่ 21 ครูที่มีทักษะ Facilitator และ Coach ที่สามารถสร้าง หลักสูตรฐานสมรรถนะ Competency based curriculum สำหรับนักเรียนรายบุคคล เชิญมาพบกับคำตอบที่นี้

.

หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของครูทั้งโรงเรียน ให้เป็น ครูฟา ยุคใหม่ 
https://geniusschoolthailand.com/course/teacher-training-program/

.

โปรแกรมพัฒนาโรงเรียน เพื่อเด็กยุคใหม่
https://geniusschoolthailand.com/course/school-development-program/

.

สอบถามเพิ่มเติมกับเราโดยตรง
คลิก LINE : @geniusschoolth

.

บทความโดย

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า