fbpx

Genius Consultant

อยากให้ลูกเก่ง ไม่อยากให้ลูกเครียด แต่ไม่รู้จะส่งเสริมตรงไหน?
เราอยากสอนให้เค้ามีอนาคตที่ดี ลองมาหลายวิธี
บางอันก็ดี บางอันก็ไม่ แต่วิธีไหนล่ะที่มันดี

โลกเปลี่ยนไป วิทยาการเปลี่ยน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ควรเปลี่ยน แต่ยังไม่เปลี่ยน นั่นคือรูปแบบการศึกษา แค่จะเข้าใจตัวเองยังยาก จะให้เข้าใจลูกยิ่งลำบากใหญ่ นี่คือปัญหาของผู้ปกครองมากมาย

สำหรับคุรครู ก็เช่นกัน การสื่อสารกับเด็กๆในยุคนี้เป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องสนับสนุน และ ดึงความแตกต่างของศักยภาพของเด็กแต่ละคนออกมา จะทำอย่างไร ถึงจะเข้าใจศักยภาพ ของเด็กแต่ละคน ทำอย่างไรที่จะช่วย สนับสนุนเด็กแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง

โลกเปลี่ยนไป วิทยาการเปลี่ยน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ควรเปลี่ยน แต่ยังไม่เปลี่ยน นั่นคือรูปแบบการศึกษา แค่จะเข้าใจตัวเองยังยาก จะให้เข้าใจลูกยิ่งลำบากใหญ่ นี่คือปัญหาของผู้ปกครองมากมาย

สำหรับคุรครู ก็เช่นกัน การสื่อสารกับเด็กๆในยุคนี้เป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องสนับสนุน และ ดึงความแตกต่างของศักยภาพของเด็กแต่ละคนออกมา จะทำอย่างไร ถึงจะเข้าใจศักยภาพ ของเด็กแต่ละคน ทำอย่างไรที่จะช่วย สนับสนุนเด็กแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง

Genius Consultant ถูกสร้างเพื่อสนับสนุนให้ทุกครอบครัว ทุกห้องเรียนมี ความสุขพร้อมหน้าด้วยหลักการ Genius & Talent Dynamics ที่พร้อมให้ทุกคน เข้าใจในความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความแตกต่าง หากเข้าใจในความแตกต่าง และยอมรับ ได้แล้วนั้น ทุกครอบครัว ทุกๆห้องเรียน ย่อมมีความสุขเพิ่มขึ้น รวมถึงการเรียนรู้ในเรื่องของแนวทาง การพัฒนาสมองของเด็กที่จะช่วยให้ เด็กทุกคนสามารถแสดงความเป็น Genius ของเค้าออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมพวกเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข ในยุคศตวรรษที่ 21
จึงเป็นหน้าที่หลัก ของทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ครูอาจารย์ ที่จะต้องเข้าใจการสนับสนุนเด็กที่มัความแตกต่างกัน ต้องเข้าใจตัวเอง ซึ่งมีความแตกต่างกับเด็กเช่นกัน

พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยตนเอง

  • อยากเข้าใจในศักยภาพของลูกและตนเอง
  • อยากสนับสนุนลูกได้อย่างถูกวิธีในการ เตรียมพร้อมเด็กสู่โลกที่ผู้ใหญ่คาดเดาไม่ได้

พ่อแม่ที่ทำ homeschool ให้ลูก

  • อยากเข้าใจในศักยภาพของลูกและตนเอง
  • อยากสนับสนุนลูกได้อย่างถูกวิธีในการ เตรียมพร้อมเด็กสู่โลกที่ผู้ใหญ่คาดเดาไม่ได้
  • อยากใช้ความรู้ความเข้าใจที่มีสร้างโรงเรียน ช่วยเหลือเด็กคนอื่นด้วย

ครูรุ่นใหม่หรือ
Coach ที่สนใจด้านพัฒนาการเด็ก

  • ต้องการเข้าใจถึงศักยภาพของเด็กมากขึ้น
  • อยากเข้าใจวิธีการสนับสนุนเด็กๆแต่ละคน ให้ถึงเป้าหมายของเด็ก
  • อยากเปิดโรงเรียนที่ส่งเสริมเด็กอย่างแท้จริง

เข้าใจหลักการของ Genius และ Talent Dynamic ในตัวบุคคลทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้ช่วยใน Genius School Thailand

มีโอกาสในการฝึกต่อเนื่อง ให้เป็น Genius Educator

สามารถนำ Talent dynamics ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครอง และเด็กผ่าน Genius Card เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้ได้เองที่บ้าน

เข้าใจจิตวิทยาในการ พัฒนาสมองของเด็ก (EF) และการเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

ราคาพิเศษ

บุคคลธรรมดา

59,000.00
39,000.00
บาท
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว

หนังสือพัฒนาทักษะสมองEF

สำหรับพ่อแม่และครู 4 เล่ม

Talent Dynamic Token

2 Tokens มูลค่า 7,200 บาท

Genius Card

1 ชุด มูลค่า 990 บาท

มีสิทธิสมัคร

เป็น GST member

กำหนดการ

สถานที่

ชั้น 7 อาคารวรรณสรณ์ ห้อง Genius Space

วันที่

12,13,30 ตุลาคม 2019

เวลา

เวลา 9.00- 16.00 น.
Scroll to Top