ปฏิบัติการนักเดินทางเพื่อล่าฝัน #4 The Buddy Backpacker and Dream Chaser #4 ตอน: The Buddy Junior Vlogger

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ปฏิบัติการนักเดินทางเพื่อล่าฝัน #4 The Buddy Backpacker and Dream Chaser #4 ตอน: The Buddy Junior Vlogger

เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 7-18 ปี

รับ 30 คน เท่านั้น

พี่เลี้ยง 1 คน ต่อนักเรียน 5 คน

The Buddy Backpacker and Dream Chaser #4

 

สำหรับนักเรียนที่เดินทางจากหาดใหญ่

  • Early Bird ราคา 15,000 บาทต่อคน เมื่อสมัครภายใน 10 ก.พ. 63
  • Full Price ราคา 20,000 บาทต่อคน เมื่อสมัครภายใน 11-25 ก.พ.63

 

สำหรับนักเรียนที่เดินทางจากกรุงเทพ

  • Early Bird ราคา 27,000 บาทต่อคน เมื่อสมัครภายใน 10 ก.พ. 63
  • Full Price ราคา 30,000 บาทต่อคน เมื่อสมัครภายใน 11-25 ก.พ.63

 

*ราคารวม ค่าเดินทาง ค่าที่พักหาดใหญ่และปีนัง ค่าอาหารในปีนังและกิจกรรม ค่าเข้าสถานที่และประกันค่าเดินทาง

สำหรับนักเรียนที่เดินทางจากกรุงเทพ จะมีพี่เลี้ยงรับและส่งที่สนามบินดอนเมือง