ARTREPRENUER BLUEPRINT สูตรสร้างธุรกิจอย่างเซียน ฉบับดีไซน์เนอร์

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ARTREPRENUER BLUEPRINT สูตรสร้างธุรกิจอย่างเซียน ฉบับดีไซน์เนอร์

หลักสูตรที่จะชำแหละตัวตน

และคุณค่าของนักออกแบบและศิลปิน

ว่าจะสร้างคุณค่า ผ่านการทำธุรกิจ ที่สอดคล้องกับตัวคุณและ

ความต้องการของตลาดได้ อย่างไร

 

เหมาะสำหรับใคร :

อายุ 18-24 ปี

 

ระยะเวลาในการเรียน :

JUNE 2020

8 สัปดาห์

 

สมัครได้แล้ววันนี้ :

092-9055889

 

FOR MORE INFO :

leapabovestudio@gmail.com