CREATE YOUR OUTSTANDING PORTFOLIO ปั้นพอร์ทโฟริโอ้ให้ได้งาน

กิจกรรมที่น่าสนใจ

CREATE YOUR OUTSTANDING PORTFOLIO ปั้นพอร์ทโฟริโอ้ให้ได้งาน

อยากนำงานศิลปะ ให้สะท้อนเอกลักษณ์ของคุณ จนไปถึงการสร้างรายได้จากผลงานของคุณไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือฟรีแลนซ์

 

Lift up the standard of your art portfolio.

มาเปลี่ยน portfolio ของคุณอย่างมืออาชีพ

แล้วผู้คนจะต้องทึ่งว่า 'คุณเจ๋งขนาดไหน'

Talk to our experts to help you show your work+

 

เหมาะสำหรับใคร :

อายุ 18-24 ปี

 

สอนโดย :

FA (ฟ้า) PRASERTSIL

ประสบการณ์ปั้นศิลปินด้วย Portfolio มากกว่า 10 ปี

ผู้ก่อตั้ง PaperplaneStudio

 

วันและสถานที่เรียน :

21 March 2020

9:00-16:00

@LEAPSPACE EKAMAI

 

สมัครได้แล้ววันนี้ :

092-9055889

 

FOR MORE INFO :

leapabovestudio@gmail.com