Exclusive OPENHOUSE - เปิดบ้านศิลปิน ต้อนรับนักออกแบบ วางแผนให้พร้อม สำหรับอาชีพในอนาคต

กิจกรรมที่น่าสนใจ

Exclusive OPENHOUSE - เปิดบ้านศิลปิน ต้อนรับนักออกแบบ วางแผนให้พร้อม สำหรับอาชีพในอนาคต

ในโลกที่มนุษย์ถูกล้อมไว้ด้วยเทคโนโลยี

ศิลปะและธุรกิจ (artreprenuer)

เป็นทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21

ความเป็นมนุษย์จะเป็นสิ่งที่ทวีความสำคัญ

และได้รับการโหยหายิ่งขึ้น

การเรียนรู้จึงไม่ควรจะแบ่งแยกวิชา

แต่หากเป็นการเรียนแบบองค์รวม

เพื่อสร้างนวัตกรรม

ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต

 

มาร่วมวางแผนอนาคต

ให้ลูกๆที่มีแววรักใน

งานศิลป์หรือ เสริมทักษะความคิด

สร้างสรรค์

ในพื้นที่ปลอดภัย

 

เหมาะสำหรับ ใคร :

ผู้ที่มีอายุ 15-18 ปี

อยากเตรียมพร้อม สำหรับเส้นทางนักออกแบบ

ผู้ที่ชื่นชอบ ศิลปะ งานออกแบบ

 

วันและสถานที่เรียน :

14 March 2020

10:00-12:00

@LEAPSPACE EKAMAI

 

สมัครได้แล้ววันนี้ :

092-9055889

 

FOR MORE INFO :

leapabovestudio@gmail.com