TALENT DYNAMICS ครั้งแรกในหาดใหญ่กับ Workshop ค้นหาตัวเอง เพื่อวางเป้าหมายที่ชัดเจน ก้าวอย่างมั่นคง และ ก้าว อย่างมั่นใจ เพื่อให้ลูก และ ผู้ปกครองเข้าใจกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

TALENT DYNAMICS ครั้งแรกในหาดใหญ่กับ Workshop ค้นหาตัวเอง เพื่อวางเป้าหมายที่ชัดเจน ก้าวอย่างมั่นคง และ ก้าว อย่างมั่นใจ เพื่อให้ลูก และ ผู้ปกครองเข้าใจกัน

ทำไม? บ่อยครั้งที่ นักเรียน ตอบว่า ไม่รู้จะเรียนต่ออะไรดี แล้วสุดท้ายก็เลือกเรียนตามเพื่อน บ่อยครั้งที่ เข้ามหาวิทยาลัยไปแล้ว ซิ่วออกมานับ 1 ใหม่ บ่อยครั้งที่ นักเรียน และ ผู้ปกครอง ทะเลาะกันเพราะความเห็นไม่ตรงกัน


ทำไม? เราทุกคนมีพรสวรรค์ ของตัวเอง หากเรารู้จักทำ พรสววรค์ไปต่อยอด เราจะสามารถวางเป้าหมาย และ มีความสุขกับการเดินไปยังเป้าหมาย

 

รู้จักพรสวรรค์ เพื่อสร้างพรแสวง

  • วิทยากร : คณะวิทยากรมาจากกรุงเทพมหานคร (Genius School Thailand)
  • รูปแบบกิจกรรม : เป็น Workshop ผู้ปกครอง และ นักเรียนแยกห้อง (รับห้องละ 15 คนเท่านั้น)
  • วันที่/เวลา/สถานที่ : 29 กันยายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ Co-Working Space
  • รายละเอียด Workshop เบื้องต้น คุณคือใครใน 8 Profiles ทำความรู้จักกับ Profile ตัวเอง และ Profile อื่นๆ ทำความรู้จักกับกลุ่มสาขาอาชีพใหม่ๆ และ ค่าตอบแทน

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

  • ในส่วนของคุณลูก เข้าใจพรสวรรค์ ของตัวเอง เพื่อนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน และ อนาคต เข้าใจจุดแข็ง และ จุดที่ต้องพัฒนาของตัวเอง เข้าใจคุณพ่อคุณแม่มากขึ้น สามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเข้าใจบุคคลรอบข้าง และ สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น
  • ในส่วนของผู้ปกครอง เข้าใจลูกมากขึ้น และ รู้วิธีที่จะพูดให้ลูกรับฟังและเข้าใจ สามารถจัดการกับปัญหาของวัยรุ่นได้ดีขึ้น สามารถปรับใช้กับการทำงาน และ ครอบครัว