Talent Dynamics for Teen!

กิจกรรมที่น่าสนใจ

Talent Dynamics for Teen!

โตแล้ว ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไร?

จะเรียนหรือทำอาชีพอะไรในอนาคตดี?

Talen Dynamics for Teen! เราช่วยได้

 

ไมมีใครรวยและประสบความสำเร็จจากการแนะแนวประเภท “เรียนอะไร จบไปเงินเดือนสูง”  “10 อาชีพที่ตลาดต้องการมากที่สุด” เพราะการที่จะก้าวไปอยู่จุดสูงสุด คุณต้องรักในสิ่งที่ทำ

 

ทุกคนมีพรสวรรค์และความอัจฉริยะในแบบของตัวเอง มีความถนัดทางการเรียนทีต่างกัน เด็กบางคนเรียนรู้ด้วยภาพ เด็กบางคนเรียนรู้จากการฟัง เด็กบางคนชอบอ่าน

จะดีกว่ามั๊ยถ้าเรามีคู่มือชีวิตของเราเอง ไม่ต้องไปตามไลล่าอาชีพที่คนอืนต้องการ

 

มาร่วมค้นหาความอัจฉริยะเฉพาะตัวของเด็กๆ ด้วยโปรแกรม Talent Dynamics for Teens

 

ลูกค้าจะได้รับอะไร

โปรแกรม Talent Dynamics จะพาเด็กๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่สำคัญท่ีสุดในชีวิต นั่นคือการรู้จักตัวเอง ก่อนที่พวกเราจะเลือกก้าวเดินไปบนเส้นทางชีวิต ผ่านการเรียนวิชาอื่นๆ และการทำงาน


เริ่มต้นด้วยการทำ Talent Dynamics Test ที่จะทำให้เด็กๆ เข้าใจตัวเอง รู้พรสวรรค์ จุดแข็ง ความถนัด สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ทำได้ดี และเรียนรู้วิธีการนำความรู้เกี่ยวกับตัวเองไปต่อยอดในการเรียน และการใช้ชีวิต 

 

นอกจากเขาจะเข้าใจตัวเองแล้ว เด็กๆ จะได้เรียนรู้ศาสตร์ Talent Dynamics เพื่อทำความเข้าใจคนแต่ละแบบอย่างลึกซึ้ง เรียนรู้วิธีการสทื่อสารกับคนที่แตกต่างจากตัวเองผ่านเวิร์คชอปทันที สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวเองกับคนอื่น ช่วยในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ

 

มาร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อต่อยอดความสุข และความสำเร็จในด้านอื่นๆ ได้แล้วกับโปรแกรม Talent Dynamics แล้วคุณจะได้รู้ว่า การได้เป็นตัวเองคือสิ่งมีค่าที่สุดที่คุณจะมอบให้แก่ลูกของคุณ

 

โปรแกรม Talent Dynamics เหมาะสำหรับเยาวชนอายุ 13-22 ปี ในโปรแกรมประกอบด้วย

●  Talent Dynamics Test มูลคา่ 3,600 บาท

●  One-Day Workshop

●  สมาชิก Talent Dynamics Community ที่จะให้คำแนะนํา และแนะแนวทางต่อยอดความรู้เหล่านี้ไปสู่การเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคต