แนะนำ โรงเรียนของเรา

GROW UP KIDs

 

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับเ ด็กและครอบครัว เรามุ่งเน้นในการพัฒนาเด็กและครอบครัวผ่านสื่อและกิจกรรม ที่คัดสรรมาเพื่อสร้างเด็กไทยให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของโลก โดยน้อมนำแนวทางของ สมเด็จย่า ที่ทรงให้การศึกษา อบรมพระโอรสธิดา จนโลกให้การยกย่องว่า พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นบุคคลตัวอย่างของมนุษยชาติ ที่ควรเอาเยี่ยงอย่าง

 

พัฒนาเด็กๆให้เรียนรู้ด้วยใจรัก (mind base learning) เพราะการเรียนรู้ด้วยจิตใจที่รักเป็นรากฐานของความสำเร็จ เราให้เด็กได้รับประสบการณ์จริงจากการเล่นและลงมือทำจริง ให้พ่อแม่ได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูก

 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง EF ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการ พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้เด็กๆมีทักษะติดตัว ที่พร้อมต่อยอด เพื่อการเติบโตในโลกอนาคตได้อย่างอย่างยืน เพราะเราต่างเติบโตบนเส้นทางที่แตกต่างกัน

ข้อมูลโรงเรียน

  • Call : 098-796-4644
  • Facebook : www.facebook.com/growupkidsclub
  • Youtube : www.youtube.com/channel/UC3LKIZG6UUMwu9JZnABnt6Q
  • IG : www.instagram.com/growupkidsclub

เสียงตอบรับจากนักเรียน

ได้รู้วิธีที่จะทำให้เด็กค้นพบตัวตนที่ชัดเจน และการสอนที่แตกต่าง สามารถเข้าใจเด็ก เข้าใจความต้องการพวกเขาได้ เพื่อให้เด็กเรียนอย่างสนุก และสร้างอนาคตจากสิ่งที่รัก สิ่งที่ใช่

นิตตี้ ปณิชา โอฬารริกสุภัค | Founder Grow Up Kids


เวิร์คช้อปทั้งหมด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์