แนะนำ โรงเรียนของเรา

The Buddy Genius School

The Buddy Genius School

โรงเรียนขนาดเล็ก (microschool) ที่เชื่อว่าเด็กทุกคนมีอัจฉริยะในตัวเอง และเชื่อว่า นักเรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ The Buddy Genius School มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ที่มีการวางแผนการเรียนให้กับเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน มุ่งเน้นให้เด็กๆ เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต และ เป็นอนาคตผู้นำของประเทศในวงการต่างๆ โดยการนำหลักสูตรฟินแลนด์ หลักสูตรที่ดีที่สุดของโลกมาใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการเรียนรู้ในทุกๆวัน

ข้อมูลโรงเรียน

  • Address : 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • Call : 092 517 5853
  • Email : hello@thebuddy.co.th
  • Website : www.thebuddy.co.th/the-buddy-genius
  • Facebook : www.facebook.com/thebuddyeducationcommunity
  • IG : www.instagram.com/thebuddyeducation
  • YouTube : www.youtube.com/channel/UCXtdhsNuDejfJxvVqykexVw

การจัดการเรียนการสอน

  • Genius Full time
  • Genius Part time
  • Genius Consultant