อบรมครู รร.ศุทธรัตน์วัฒนาลัย จ.ชลบุรี

วันนี้ครูพัชขอมาพูดถึงการทำ School Development Program ที่โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย จ.ชลบุรี ค่ะ

.

สัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมของ Genius School Thailand นำโดยครูนัท ครูเป้ ครูหนิง ครูเชอรี่  ได้เข้าไปทำการ อบรมครู ให้กับทีมครูของโรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย โดยเน้น 2 หัวข้อหลักๆ คือ

.

1. ทักษะการเป็น ครูฟา

เพื่อสร้างห้องเรียนแบบ Active learning

.

2. พัฒนา “Growth Mindset” ของคุณครู

ให้คุณครู พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อถ่ายทอดให้กับเด็กๆ ให้ครูมีพื้นฐานที่แข็งแรง และประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข 

.

นี่คือ Feedback จากท่านผอ. และคุณครูค่ะ

.

“ประทับใจกับทีม Genius School ที่ได้มาอบรมให้กับคณะครูของโรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัยมากครับ ทีม Genius School ได้อบรม 2 เรื่องคือ 

1. การเปลี่ยนจาก Teacher เป็น Facilitator และ 2. Growth Mindset 

.

ครูนัทมาให้ความรู้เรื่อง เปลี่ยนจาก Teacher เป็น Facilitator ใช้เวลา 2 วัน ตลอดเวลาที่อยู่กับครูนัท ครูนัทได้เป็น ครูฟา ให้คณะครูได้เห็นเป็นแบบอย่าง 

.

โดยครูนัทได้แสดงขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ 

– เป้าหมายของการเป็น ครูฟา

– การกำหนดกติกาในห้องเรียน เพื่อการเรียนรู้ 100%

– ลักษณะของ ครูฟา แตกต่างจากครูทั่วไป

– ระดับของ ครูฟา

– วิธีการจัดการกับ Auto pilot ของครู 

นอกจากนี้ยังถ่ายทอดเรื่องการเล่าเรื่อง และการสร้างเกมอีกด้วย

.

ครูเป้ให้ความรู้เรื่อง Growth Mindset และ Ikigai เพื่อใช้ในการจัดการชีวิต (เงิน และ เวลา) เริ่มจากการหา Purpose และ Passion ของครูแต่ละท่าน นำไปสู่การเป็น อิคิไก 

.

ครูเป้ฝึกให้ครูได้เขียน Future Vision โดยใช้ Wealth Planner เป็นตัวกำกับติดตาม รวมถึงเรื่องการวางแผนเกษียณ แนะนำการใช้ Six Jars และ Application หมู เพื่อบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

.

ระหว่างที่ครูนัท และครูเป้มาทำการ Training ให้คณะครู บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก ทั้งครูนัท และครูเป้เอาใจใส่พวกเราอย่างดี มีการถามตอบอย่างเป็นกันเอง 

.

ผมได้สอบถามครูบางท่านได้ให้คำตอบว่า การที่โรงเรียนให้ Genius School Thailand เข้ามาอบรมครั้งนี้ ทำให้ครูมีมุมมองใหม่ๆ อยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็น ครูฟา เพื่อเด็กๆ นอกจากนี้ยังทำให้รู้จักจัดการเรื่องการเงิน มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนขึ้นมากขึ้น 

.

“เงิน” มีความสำคัญมากกับการจัดการชีวิต ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำหน้าที่ครูที่ดี และการเรียนรู้ของเด็กๆ

.

เมื่อครูได้รับเงินเดือนมาในแต่ละเดือน และการที่ครูมีความเข้าใจเรื่องประเภทต่างๆ ของ “เงิน”ว่า เงินส่วนไหนเอาไว้ทำอะไร จะทำให้ครูใช้เงินเดือนในแต่ละเดือนได้เกิดประโยชน์สูงสุด และค่อยๆ เข้าใกล้เป้าหมายที่ครูวางไว้ 

.

การที่ครูเห็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ใกล้ความจริงก็จะเกิดความสุข ยิ่งทำได้ตามเป้าหมาย ยิ่งจะมีความสุข ครูก็จะมีความมั่นใจว่า ตัวครูนั้นสามารถจัดการได้ในทุกๆ เรื่อง

.

สำหรับเด็กๆ แล้วการได้มาโรงเรียน ได้เรียนกับครูที่มีความสุข เท่ากับว่าได้เรียนอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย เด็กๆ จะมีอารมณ์ดี อยากมาโรงเรียน โดยได้รับการเอาใจใส่ดูแล และความรู้ต่างๆ จากครูเป็นอย่างดี 

.

สรุปสั้นๆ ว่า “ทุกคนมีความสุขและสนุกจริงๆ ความรู้ที่คณะครูและผมได้รับมามีประโยชน์ เกินความคาดหมายของผมมากครับ”

.

ส่วนครูของ Genius School Thailand เอง ก็ได้เห็นการพัฒนาของครูจากการ อบรมครู ครั้งนี้อย่างมาก

.

ครูนัท กล่าวว่า

– ครูประยุกต์การสอนในแนวทางมากขึ้น จากการลองทำ Wealth Spectrum ใช้รูปแบบการเล่นเกม การเล่าเรื่อง  การทำกิจกรรมมาจัดการสอนมากขึ้น

– ครูเข้าใจวิธีการเป็น ครูฟา ว่าต้องอำนวยการเรียนรู้เด็กอย่างไร เช่น ครูห้องสวัสดิการ (ครูวันดี)  บอกว่า “ครั้งต่อไปถ้าเด็กมาถามราคาขนม จะบอกให้ลองดูรอบๆ ถุง ซึ่งจะไม่บอกราคาโดยตรง”

– ครูรู้วิธีการรับการรับมือกับเด็กนักเรียนใหม่ตาม “ตัวตน” หรือ Genius และสร้าง EF (Executive Function) เมื่อพบกันแต่ละครั้งตลอดจนจบเทอมได้

– ครูเปลี่ยนจากคำพูดตัดสินนักเรียน เรื่องถูก/ผิด ออกไป รวมไปถึงคำใกล้เคียงจะทำให้เด็กรู้ผิดด้วย เช่น ไม่ใช่, ไม่ได้, ไม่ดี  เป็นต้น แต่จะเปลี่ยนเป็นการยอมรับในประสบการณ์ที่เด็กมี และช่วยนำประสบการณ์ใหม่ที่ดีให้

– ครูหลายท่านพยายามที่จะฝึกฝนเรื่อง Auto Pilot เพื่อให้ฟังนร.ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น  

– ครูเกมมีความเป็น “ครูฟา” ดีมากๆ จากการลองทำ Wealth Spectrum สอนเพื่อนครู

– ครูเปลี่ยนแนวคิดจากการเป็นครูผู้ให้ข้อมูล เป็นครูผู้อำนวยการสร้างข้อมูล (Facilitator)

โดยรวมหลังจากเรียนจบ ครูทุกท่านมีความกระตือรือร้นที่จะนำวิธีการเป็น ครูฟา ไปใช้กับนักเรียนอย่างมากเลยค่ะ

.

ส่วนครูเป้ ชื่นชมคุณครูว่า

– เรื่องการเงิน ครูหลายท่านโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีเงินเก็บ ไม่มีบันทึกรายรับ-รายจ่าย และยังไม่รู้จะเริ่มต้นจัดการอย่างไร  แต่วันนี้ครูได้เห็นวิธีการ และการวางแผนทางการเงินของตัวเองชัดเจนขึ้น

– ครูทุกคนยังไม่เคยทำ Planner มาก่อนเลย วันนี้ครูเป้เลยต้องสอนวิธีการใช้ Planner ทุกๆ หน้าโดยละเอียด เพราะทุกคนก็อยากใช้งานเป็นและอยากเข้าใจ เพื่อจะได้จัดการเวลาเป็น เข้าใจคุณค่าของเวลามากขึ้น

ซึ่งทั้งเวลา และการเงินเป็นพื้นฐานที่สำคัญของ Growth Mindset พื้นฐานที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงของครู

.

มาติดตามกันต่อไปว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ จะสร้างผลลัพธ์อย่างไรกับการ อบรมครู โรงเรียนศุทธรัตน์วิทยาลัยแห่งนี้

.

ร่วมเดินทางเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปพร้อมกับเรา

เปลี่ยนแปลง ชีวิตครูทีละคน

เปลี่ยนแปลง ชีวิตเด็กทีละคน

เปลี่ยนแปลง พ่อแม่ทีละคน

เปลี่ยนแปลง โรงเรียนทีละแห่ง

สร้างการเปลี่ยนแปลงทีละนิดในทุกวัน

.

ครูใหญ่พัช

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ
ผู้ก่อตั้ง Genius School Thailand
.
อัปเดตเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า