คอร์สสำหรับ
เจ้าของโรงเรียน

Why ทำไมเจ้าของโรงเรียน

ถึงชอบเรียนกับเรา และชอบให้เราเข้าไปช่วยพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ที่ต้องการพัฒนาโรงเรียนไปสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ต่างประสบปัญหาไม่ต่างกัน ครูยังไม่ยอมเปลี่ยน จำนวนนักเรียนลดลง ไม่เชื่อในการเรียนแบบเดิม ต้องการพัฒนาการเรียนการสอนแบบใหม่ อยากมีนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับเด็กยุค 5.0 แต่การเปลี่ยนแปลงไม่ง่าย อยากมีเพื่อนร่วมทาง พูดคุยภาษาเดียวกัน อยากมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน Genius School Thailand และ Future School 5.0 Community คือคำตอบ

คอร์สแนะนำสำหรับเจ้าของโรงเรียน

คอร์สแนะนำ

Teacher Training Program

Program ที่ช่วยพัฒนาครูทั้งโรงเรียน อย่างเป็นระบบ สู่การเรียนการสอนยุคใหม่ ที่สามารถ customized ให้เหมาะสมกับโรงเรียนของคุณ

฿30,000
฿59,000 / เดือน

คอร์สแนะนำ

School Development Program

Program ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ตั้งแต่ ครู ระบบโรงเรียน และหลักสูตรทางเลือก เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนยุคศตวรรษที่ 21 ให้เกิดความแตกต่าง อย่างยั่งยืน เพื่อเด็กๆในยุค 5.0

คอร์สสำหรับเจ้าของโรงเรียนทั้งหมด

Genius System Online

Geinus System คือระบบที่ครู และพ่อแม่ทั่วประเทศ เลือกใช้ เรียนรู้ เพื่อเด็กๆ

Entrepreneur Kids for School

หลักสูตรนักธุรกิจน้อย หลักสูตร After School สำหรับโรงเรียนที่สนใจให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ธุรกิจอนาคตที่หลากหลาย จากนักธุรกิจตัวจริง

฿3,500
฿12,000 / เดือน
Teacher Training Program

Program ที่ช่วยพัฒนาครูทั้งโรงเรียน อย่างเป็นระบบ สู่การเรียนการสอนยุคใหม่ ที่สามารถ customized ให้เหมาะสมกับโรงเรียนของคุณ

฿30,000
฿59,000 / เดือน
School Development Program

Program ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ตั้งแต่ ครู ระบบโรงเรียน และหลักสูตรทางเลือก เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนยุคศตวรรษที่ 21 ให้เกิดความแตกต่าง อย่างยั่งยืน เพื่อเด็กๆในยุค 5.0

Business Fundamental

8 สัปดาห์ที่จะทำให้รร.ของคุณพัฒนา Business Model และวิธีการทำธุรกิจการศึกษา อย่างก้าวกระโดด ในยุค 5.0

เสียงตอบรับจากเจ้าของโรงเรียน

Play Video

มุ่งสู่ความสนใจและลงลึกในการทำความเข้าใจเด็กแต่ละคน เพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนที่ เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กมากที่สุด

เสียงขอบคุณ

ครูบุ๋ย เจ้าของโรงเรียนวิศานุสรณ์ (1)
ครั้งแรกที่เจอคุณพัช คุณบี๊ และ Genius School จริงๆ แล้ว เราอยากจะปิดโรงเรียน เพราะไม่ไหวแล้ว บริหารไม่ถูก เหนื่อยจนมืดแปดด้าน พอทีมคุณพัชมาที่โรงเรียน 2-3 วัน เราถูกชะล้างเพียบ เราอึ้งกับคำพูดคุณพัชที่ว่า "ครูบุ๋ยไม่อยากทำอะไร" เราก็แบบว่า “หืม เราเลือกได้ด้วยหรอ?” เพราะสิ่งนี้คุณพัชจะสร้างทีมในโรงเรียนขึ้นมา เพื่อจัดการแทนเรา แล้วเราก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบแทน นอกจากนี้คุณพัช และทีมครูใหญ่ เข้ามาทำระบบในออฟฟิศให้ด้วย เชื่อไหมว่า เพียง 1 วัน คุณพัชไล่เอกสารที่เรามีได้หมดเลย สุดยอดมากๆ จากนั้นก็เข้ามาวางระบบใหม่ ทั้งเรื่องเอกสาร เรื่องทีม วันนั้นทำให้เราเรียนรู้ว่า "ไม่ใช่อยู่ดีๆ ไปสร้างทีม แต่ให้เริ่มจาก Vision ของเราก่อน สิ่งที่เราต้องการก่อน แล้วค่อยสร้างทีมขึ้นมา" ตอนนี้เราเข้าใจว่า เราไปตามฝันของเราได้ มีทีมดูแลแทน และเราก็ออกไปทำอย่างอื่นได้ มี Exit Strategy และให้งานตอบโจทย์ชีวิตเรา ทุกวันนี้มีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะ
สุษมา อุปรา (ครูบุ๋ย)
เจ้าของโรงเรียนวิศานุสรณ์
พัชรี ทรัพย์ทวีพร (ครูตุ๊ก)
เราทำโรงเรียนเอกชน แต่ไม่เคยบริหารเชิงธุรกิจ ไม่วางระบบใดๆ พูดง่ายๆ คือบริหารหลังบ้านมั่ว เพราะเรามองว่า เราเป็นนักการศึกษา แล้วพอนำเรื่องการศึกษามาเป็นธุรกิจ เรารู้สึกผิดกับตรงนี้ พอได้เจอคุณพัช คุณบี๊ ทำให้เราเห็นว่า แท้จริงแล้ว โรงเรียนเอกชน ก็คือธุรกิจหนึ่งที่ต้องพึ่งพาการบริหารที่ดี วางระบบให้เป็นสัดส่วน และมีการจัดการการเงินเชิงธุรกิจที่ชัดเจน นอกจากนี้ เรายังมี Vision ระยะยาวมากขึ้น ในอีก 5 ปี โรเรียนประสานมิตรจะเป็นอย่างไร ทำให้เราทำธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย เมื่อเราทำธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดียวด้วย เรื่องการเงินจึงถูกละเลยไปมาก วันนี้คุณพัช คุณบี๊ ได้เข้ามาเก็บกวาดเงินที่ตกหล่นอยู่ อุดรูรั่วที่เราเคยทำไว้ ได้วางระบบการเงินที่แข็งแรงมากขึ้น เห็นว่าแต่ละเดือน แต่ละเทอม แต่ละปี จะมีเงินสะพัดอย่างไร พอเรื่องเงินดีขึ้น ใจเราก็ดีขึ้นด้วย ส่งผลต่อทีมครู และมีผลต่อการบริหารจัดการ วางแผนงาน เพื่อเดินหน้าต่อเยอะมากค่ะ
พัชรี ทรัพย์ทวีพร (ครูตุ๊ก)
ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตร
ผอ.ธนุตม์
ประทับใจกับทีม Genius School ที่ได้มาอบรมให้กับคณะครูของโรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัยมากครับ ทีม Genius School ได้อบรม 2 เรื่องคือ 1. การเปลี่ยนจาก teacher เป็น facilitator และ 2. Growth Mindset

ครูนัทมาให้ความรู้เรื่อง เปลี่ยนจาก teacher เป็น facilitator ใช้เวลา 2 วัน ตลอดเวลาที่อยู่กับครูนัทๆ ได้เป็น faฯ ให้คณะครูได้เห็น โดยครูนัทได้แสดงขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ เป้าหมายของการเป็น faฯ, การกำหนดกติกาในห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ 100%, ลักษณะของ faฯ แตกต่างจาก teacher อย่างไร, ระดับของ faฯ, วิธีการจัดการกับ auto pilot ของครู นอกจากนี้ยังถ่ายทอดเรื่องการเล่าเรื่อง และการสร้างเกม

ครูเป้ให้ความรู้เรื่อง Growth Mindset และ Ikigai เพื่อใช้ในการจัดการชีวิต (เงิน และเวลา) โดยเริ่มจากการหา purpose และ passion ของครูแต่ละท่าน นำไปสู่การเป็น อิคิไก ครูเป้ฝึกให้ครูได้เขียน Future Vision โดยใช้ Wealth Planner เป็นตัวกำกับติดตาม รวมถึงเรื่องการวางแผนเกษียณ, แนะนำการใช้ Six Jars และ Application หมู เพื่อบันทึกรายรับรายจ่าย

ระหว่างที่ทั้งครูนัท และครูเป้มาทำการ training ให้คณะครู บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งครูนัท และครูเป้เอาใจใส่พวกเราเป็นอย่างดี มีการถามตอบอย่างเป็นกันเอง ผมได้สอบถามครูบางท่านได้คำตอบว่า การที่โรงเรียนให้ GST เข้ามาอบรมครั้งนี้ ทำให้ครูมีมุมมองใหม่ๆ และอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็น Faฯ นอกจากนี้ยังทำให้รู้จักจัดการเรื่องการเงิน มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนขึ้น

เรื่องเงินมีความสำคัญมากๆ กับการจัดการชีวิต ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำหน้าที่ครูที่ดี และการเรียนรู้ของเด็กๆ เมื่อครูได้รับเงินเดือนมาในแต่ละเดือน และการที่ครูมีความเข้าใจเรื่องประเภทต่างๆ ของเงินว่า เงินส่วนไหนเอาไว้ทำอะไร จะทำให้ครูใช้เงินเดือนในแต่ละเดือนได้เกิดประโยชน์ และค่อยๆเข้าใกล้เป้าหมายที่ครูวางไว้ การที่ครูเห็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ใกล้ความจริงก็จะเกิดความสุข ยิ่งทำได้ตามเป้าหมายยิ่งจะมีความสุข ครูก็จะมีความมั่นใจว่าครูสามารถทำได้ในทุกๆเรื่อง

สำหรับเด็กๆ แล้วการได้มาโรงเรียน ได้เรียนกับครูที่มีความสุข เท่ากับว่าได้เรียนอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย เด็กๆ จะมีอารมณ์ดี อยากมาโรงเรียน โดยได้รับการเอาใจใส่ดูแล และความรู้ต่างๆจากครูเป็นอย่างดี

สรุปสั้นๆ ว่า ทุกคนมีความสุขและสนุกจริงๆ ครับ ความรู้ที่คุณครูและผมได้รับมามีประโยชน์เกินความคาดหมายของผมมากครับ
ธนุตม์ อรรถจินดา (ครูเป๊ก)
ผู้อำนวยการโรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย

สมัครเรียน หรือ พูดคุยกับเราได้ที่ LINE@

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า