ข้อมูลโรงเรียน

GENIUS SCHOOL VISION

เราต่างเติบโตในเส้นทางที่ต่างกัน และโลกก็สวยงานเช่นนั้น

โรงเรียนขนาดเล็ก รูปแบบใหม่ เน้นการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างของเด็กแต่ละคนGenius School Thailand เป็นโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่ ที่จัดวางโครงสร้างการเรียนรู้ โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถจัดหลักสูตรการเรียนให้กับเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆที่แตกต่างกัน เพื่อให้เด็กๆ เป็นนักเรียนรู้ ตลอดชีวิตเป็นผู้นำอนาคตของชาติ

ทัก LINE เพื่อรับแบบทดสอบอัจฉริยะ ฟรี!!

PERSONALIZE LEARNING PATHWAY

เราเป็นคอมมูนิตี้ของโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่ ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ในหลายประเทศทั่วโลกโดยพัฒนามาจากรูปแบบ Homeschool เพื่อออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน (Personalize Learning Pathway) หลักสูตรฟินเเลนด์ และร่วมสร้างเส้นทางแห่งความสุขในการเติบโตอย่างยั่งยืน และสนับสนุนตัวตนของเด็กมากที่สุด เพราะเราเชื่อว่า เราต่างเติบโตในเส้นทางที่ต่างกัน และโลกก็สวยงามเช่นนั้น

GENIUS FOUNDER

BOARD OF ADVISORY

Roger James Hamilton

BOARD OF ADVISORY

Founder of Entrepreneur Institute (listed company in ASX), Genius U and Entrepreneur Resort and Genius School Global.

Angie Stead

BOARD OF ADVISORY

Founder of Genius School Owner of 4 pre-microshcool in New Zealand.

อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู

BOARD OF ADVISORY

นักเขียน นักแปล อาจารย์ และกระบวนกร ผู้บุกเบิกการทำโฮมสคูลในประเทศไทยมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว  เขาเป็นหนึ่งในผู้นำที่ทำให้เกิดชุมชนคนทำโฮมสคูลในประเทศไทยซึ่งเป็นชุมชนที่มั่นคงแข็งแรง

อ.สุทัศน์ เอกา

BOARD OF ADVISORY

ผู้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน “ปราชญ์การศึกษาไทย” ผู้แต่งหนังสือ “ครูไม่ตาย”, ครูแห่งศตวรรษที่ 21, ครูคือ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และ อีกหลากหลายเล่ม และท่านยังเดินทางเป็นวิทยากร เพื่อ inspire คร

PARTNERS

geniusU
MOOMIN
EDUCATION FINLAND
PLAN TOYS
PAPER PLANE
ไฟฟ้า
GENIUS SPHERE
Capt.Benz