ข้อมูลศูนย์อบรมครูและพ่อแม่แห่งศตวรรษที่ 21 Genius School

VISION

เราจะส่งการศึกษายุคใหม่ เพื่อให้เด็กทุกคนในประเทศไทย ค้นพบเส้นทางของตัวเอง ที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

MISSION

เราจะพัฒนาและส่งเสริมครูและผู้ปกครองที่ต้องการสนับสนุนเด็กๆ ในอ้อมแขนให้พร้อมเติบโตบนเส้นทางของพวกเขาเอง และสร้าง เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กรูปบบใหม่ทั่วประเทศ 100 โรงเรียน

3 เป้าหมายหลัก

พัฒนาครูยุค 4.0

ครูรุ่นใหม่ 1,000 คน ที่พัฒนาชีวิตตนเอง จนพร้อมที่จะส่งต่อให้ผู้อื่น

ช่วยครูเปิดโรงเรียน

100 micro schools ใน 59 จังหวัดทั่วประเทศ

ให้ทุกๆคนค้นพบตัวเอง

1,000,000 คน ทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่

GENIUS FOUNDER

BOARD OF ADVISORY

Roger James Hamilton

BOARD OF ADVISORY

Founder of Entrepreneur Institute (listed company in ASX), Genius U and Entrepreneur Resort and Genius School Global.

Angie Stead

BOARD OF ADVISORY

Founder of Genius School Owner of 4 pre-microshcool in New Zealand.

อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู

BOARD OF ADVISORY

นักเขียน นักแปล อาจารย์ และกระบวนกร ผู้บุกเบิกการทำโฮมสคูลในประเทศไทยมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว  เขาเป็นหนึ่งในผู้นำที่ทำให้เกิดชุมชนคนทำโฮมสคูลในประเทศไทยซึ่งเป็นชุมชนที่มั่นคงแข็งแรง

อ.สุทัศน์ เอกา

BOARD OF ADVISORY

ผู้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน “ปราชญ์การศึกษาไทย” ผู้แต่งหนังสือ “ครูไม่ตาย”, ครูแห่งศตวรรษที่ 21, ครูคือ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และ อีกหลากหลายเล่ม และท่านยังเดินทางเป็นวิทยากร เพื่อ inspire คร

PARTNERS

geniusU
MOOMIN
EDUCATION FINLAND
PLAN TOYS
PAPER PLANE
ไฟฟ้า
GENIUS SPHERE
Capt.Benz
Thailand Coaching Academy

โรงเรียนในเครือของเรา