Genius Career Coach

หลักสูตรสำหรับ ครูประถม - มหาวิทยาลัย 

ใช้เวลาเรียน : 6 เดือน -1 ปี

 

การเรียนรู้และพัฒนาคุณครู เพื่อให้เข้าใจตัวตนของเด็ก จนสามารถออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด เพราะเราเข้าใจว่าทุกคนมีเอกลักษณ์ที่ต่างกัน ดังนั้นหลักสูตรในการสอนก็ย่อมต่างกัน

หลักสูตรนี้จะทำให้เป้าหมายของ "ครู" ในดูแลและพัฒนาเด็กๆ ได้เต็มศักยภาพในแบบที่ครูเองออกแบบเองได้  และสามารถดึงศักยภาพเด็ก จนถึง แนะนำให้เด็กๆ สามารถสร้างอาชีพจากความรัก ความถนัดของตนเองได้
 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 1. ความเข้าใจในตัวเอง การสื่อสารกับภายใน เพื่อเข้าใจวิธีที่จะกระตุ้น ให้นักเรียนสามารถที่จะเชื่อมโยงกับความใฝ่รู้ที่อยู่ภายในใจได้

 2. ความเข้าใจในการวางแผนการเรียนรู้ และการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ให้มีเอกลักษณ์ และมีประสิทธิภาพ

 3. ความเข้าใจในความแตกต่างของมนุษย์ที่ลึกลงไปรูปแบบของความสัมพันธ์ เพื่อสร้างให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถผิดพลาดเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

 4. เข้าใจอย่างดีถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีค่าของมนุษย์ทุกคน คือ เงินและเวลา เพื่อเป็นตัวอย่างและสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งใจ

 5. ได้ฝึกงานจริง กับครูผู้มีประสบการณ์ในการค้นหาตัวตนของเด็ก พร้อมทำให้เด็กสามารถสร้างอาชีพจากความรัก ความถนัดของตนเอง

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ 8 Modules

 

1. Managing your life - Cashflow & Planner (เข้าใจ/พัฒนา)

วินัยสำคัญที่เราควรสอนให้เด็กไทยอย่างจริงจัง คือ วินัยทางด้านการตั้งเป้าหมาย วางแผน และ วินัยด้านการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญ ครูจึงควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก เข้าใจอย่างแท้จริงก่อนที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กๆ

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

2. Talent dynamics (เข้าใจ/ เข้าถึง)

ความเข้าใจในความแตกต่างคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ เมื่อเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองที่ต่างกัน ความเข้าใจถึงความแตกต่างในแต่ละแบบ จากคนทั้ง 8 แบบนั้น คือจุดสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

3. Phenomenal-Based Learning (พัฒนา)

เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การเรียนรู้ในหลักวิชาต่างๆ ก็มีมุมมองในการนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายมุม การเรียนเรื่องน้ำเดือด จะเรียนในห้องเรียน ห้องทดลอง หรือห้องครัว ก็ได้ Educator จึงเป็นคนที่จะเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบ PBL ให้กับเด็กๆ

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

4. Classroom Designer 5.0   (เข้าถึง/พัฒนา)

การออกแบบห้องเรียน และหลักสูตร ให้เหมาะกับเด็กที่ต่าง Energyกัน ต่าง Profile กัน ได้เรียนในห้องเดียวกันอย่างสนุกสนาน รวมถึงช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาที่เด็กๆต้องการ ด้วยทักษะของการเป็น Facilitator(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

5. Genius Consultant (เข้าถึง)

ครูสามารถเข้าใจเด็กแต่ละคนได้อย่างลึกซึ้งขึ้น นำไปใช้ในการสังเกต สนับสนุน ดึงศักยภาพของเด็ก และผู้ปกครองอย่างแท้จริง เข้าใจความแตกต่าง จุดเด่น ศักยภาพเด่นของแต่ละคนได้อย่างเป็นธรรมชาติ

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

6. Wealth Spectrum (เข้าใจ/พัฒนา)

เข้าใจการขยายกรอบความคิดให้กับเด็กๆ หรือที่เรียกว่าการสร้าง Growth Mindset ให้กับเด็กๆได้

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

7. Leading my life (เข้าถึง)

คลาสเบื้องต้นของการเป็นโค้ช ซึ่งต้องเริ่มจากการเข้าใจตนเอง และเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากตัวเอง ก่อนที่จะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในให้กับเด็กๆ

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

8. Pedagogical Leadership (ศาสตร์ครูฟินแลนด์) (พัฒนา)

** เรียนเป็นภาษาอังกฤษ (มีทีมครูที่ผ่านคอร์สนี้แล้วเป็นเมนทอร์ช่วยเหลือตลอดการเรียนรู้)

ศาสตร์การเป็นครูฟินแลนด์ สำหรับครูเด็กโต ครูประถม/มัธยม และผู้ที่ต้องการเป็นครูใหญ่ เพื่อเข้าใจการเป็นครูแบบฟินแลนด์

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

เมื่อจบหลักสูตร 

สามารถเข้าทำงานในโรงเรียนของเรา เปิดโรงเรียนของตนเอง หรือเป็นครูพาร์ทไทม์ให้กับ Community ของเราได้ 

พิเศษ -

1. Internship @ Leapabove

เมื่อเรียนจบ ก็ถึงเวลาลงสนามจริง ที่ Leapabove ครูฟ้า ได้เป็น Career Coach ให้เด็กมาหลายร้อยคนในเวลาหลายปีที่ผ่านมา

คุณจะได้เป็น Coach ให้กับเด็กๆในการทำ Protfolio จริง 3 เดือน โดยมีโค้ชเป็นพี่เลี้ยง และให้ feedback ตลอดการปฎิบัติจริง

(ดูรายละเอียดการฝึกงาน)

 

2. Educator Circle

เมื่อคุณลงทะเบียนทั้งโปรแกรม คุณจะได้เข้าร่วม Community ของ Educator เป็นเวลา 1 ปี

มีเมนทอร์คอยช่วยสนับสนุนตลอดระยะเวลาการเรียนรู้

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

 

 

 

ราคาพิเศษ 125,000 บาท

จากราคาปกติซื้อแยก 8 Modules  208,000 บาท

ถึงเวลาที่ ครู ต้องเปลี่ยน เพื่อเด็กๆ ของเรา!

 

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 133,750 บาท)
ติดต่อสมัคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้นะคะ

ครูฟ้า - พอเพ็ญ ประเสริฐศิลป์

facillitator ที่ช่วยให้เด็กที่เรียนศิลปะรู้จักสื่อสารกับพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจว่าการทำงานสายนี้จะสร้างความมั่นคงได้อย่างไร

ตำแหน่งผู้สอน

 • FOUNDER
 • Senior Career Coach Talented Educator

ประสบการณ์ผู้สอน

 • วิทยากรประจำ The Buddy Genius Community
 • ประธานที่ปรึกษา Slipstream จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน PROJECT BASED LEARNING สำหรับวัยรุ่น

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • ผู้ก่อตั้ง (Co-founder) PaperPlane Studio สตูดิโอ เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อสถาปัตย์ภาคอินเตอร์ชั้นนำ ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • ผู้ก่อตั้ง LeapAbove โรงเรียนธุรกิจของนักออกแบบ
 • Certified Genius School Educator