Classroom Designer 5.0

Classroom Designer 5.0

 

การยืนสอนหน้าห้อง ในห้องสี่เหลี่ยม ที่นักเรียนทุกคนนั่งหน้าตรง

ฟังครูสอนเพียงอย่างเดียว ตลอดคาบ คือการ ฟัง ฟัง และ ฟัง

คงเป็นคำพูดเล่นที่เราพูดกันประจำ แต่เป็นความจริงอันน่าเศร้า

จำบทเรียนนั้นได้ไหม .... อ๋อ คืนครูไปหมดแล้ว

 

ทั้งวันเรียนจากวิชานึง ต่ออีกวิชานึง ไปต่ออีกวิชานึง

แล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่า แต่ละวิชา เอามาใช้ในชีวิตจริงยังไง

แล้วแต่ละวิชา เชื่อมโยงกันอย่างไร

สิ่งที่เรียนเพื่อสอบ  ไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

.

การเรียนรู้จึงต้องเปลี่ยนแปลง การจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง

จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง  ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า "Facilitation"

ซึ่งจะเป็นผู้ออกแบบห้องเรียนที่ทำให้ผู้เรียนจดจำ เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

การเรียนแบบ Holistic ที่เอาชีวิตจริงเป็นที่ตั้ง

แล้วเอาวิชาต่างๆ มาผสมผสานกัน ในการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม

 

ผู้จัดกระบวนการ Facilitator หรือ ฟา  จึงเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาห้องเรียน

ไม่ใช่เฉพาะการถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์ (Engagement) ซึ่งกันและกัน

อันจะส่งผลให้พวกเขาได้เรียนรู้จากผู้อื่นด้วย มิใช่จากผู้สอนเพียงผู้เดียว

 

หลักสูตร Classroom Designer 5.0ได้ออกแบบมาเฉพาะ

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นฟาที่มีคุณภาพ

มีความสามารถในการออกแบบห้องเรียน หลักสูตร  และ กิจกรรม

พร้อมจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะกับเด็กในทุกๆ Energy และ Profile ที่แตกต่างกัน

เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้าเรียนได้มีส่วนร่วม

ตกผลึกการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้นักเรียนเต็มใจที่จะเรียนรู้

เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในจิตใจออกสู่พฤติกรรมภายนอก

เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และสามารถนำสิ่งที่เรียนไปต่อยอด เพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีต่อไป

 

โลกเปลี่ยน หลักสูตรทั้งหมดก็ควรเปลี่ยน!!

เราเข้าใจกันอยู่แล้วว่า เด็กๆ ทุกคนมีอัจฉริยะในตัวเองที่ไม่เหมือนกัน

การออกแบบห้องเรียน และหลักสูตรการเรียนรู้ให้เด็กในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไป

จากอดีตมาก เราไม่สามารถใช้หนังสือหลักสูตรต่างๆได้อีกต่อไป  

ในทางตรงกันข้าม เราต้องกลับไปที่แก่นของหลักสูตร กลับไปที่ผลลัพธ์ว่า...

แต่ละหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อผลลัพธ์อะไร

แล้วออกแบบวิธีการเรียนรู้ใหม่ เพื่อให้เด็กๆยังได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

 

 • กลับไปที่ผลลัพธ์ กลับไปที่สิ่งที่การศึกษาต้องการ - เตรียมพร้อมเด็กสำหรับการใช้ชีวิต ไม่ใช่การสอบ
 • กลับมาที่พื้นฐานทักษะที่จำเป็น ที่เด็กๆควรมีในยุคนี้ นั่นคือ ทักษะศตวรรษที่ 21
 • กลับมาดูความจริงในยุคสมัยของเทคโนโลยี เด็กๆเรียนเองได้ เรามีหน้าที่ทำให้เด็กรักการเรียนรู้ เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

กลับมาทำความเข้าใจและพัฒนาทักษะของครูกันใหม่

 

 • ครูเป็นคนมอบการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ
 • ครูเป็นผู้มีเวลามากกว่าครึ่ง ที่จะอยู่กับเด็กในช่วงวัยเรียนรู้
 • ครูคือคนสำคัญ สำหรับเด็กๆเสมอ
 • ครูคือคนที่จำเป็นที่สุด ที่ต้อง "เปลี่ยนแปลง"

“แต่”

 • ถ้าครูไม่ได้เข้าใจเสียก่อนว่า สิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ของคนเราจริงๆ แล้วคืออะไร 
 • ถ้าครูไม่ทราบว่า ปลายทางของการเรียนรู้ เราอยากได้อะไรจากการเรียนครั้งนี้
 • ถ้าครูไม่ทราบว่า แต่ละช่วงวัย เด็กควรพัฒนาอะไร?
 • ถ้าครูไม่เข้าใจว่า Skill หรือ ทักษะ ที่โลกในอนาคตต้องการคืออะไร?
 • ถ้าครูไม่เข้าใจว่า เราจะพัฒนา mindset ของเด็กได้อย่างไร?
 • แล้วครูจะออกแบบการเรียนรู้ให้เด็กๆได้อย่างไร?

 

Genius School Thailand อยากให้ครูได้เข้าใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆของคุณคืออะไร เราจึงได้จัดหลักสูตร “Classroom Designer 5.0”

 • เพื่อให้ครูได้เข้าใจว่า อะไรคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงอายุ
 • การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างจากเด็กคนอื่น ต่าง profile ต่าง Energy ครูอาจารย์ช่วยส่งเสริมลูกเราได้อย่างไร, 
 • ทักษะต่างๆ (soft skill) สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง ลูกเราควรพัฒนาข้อไหน อย่างไร
 • การพัฒนา mindset ของเด็กๆ ให้เป็น Growth mindset ต้องทำอย่างไร
 • ระดับของ mindset มีกี่ขั้น และนักเรียนเราอยู่ขั้นไหนแล้ว
 • เส้นทางเดินไปสู่ความสำเร็จของนักเรียน ควรต้องออกแบบวางแผนอย่างไร

 

เราทุ่มเทแรงกายแรงใจมากมายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุด แล้วเราเข้าใจหรือยังว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด?

 

เราชวนคุณครู มาลงทุนให้กับตัวเอง เพื่อให้เข้าใจว่า สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร เพื่อนักเรียนจะได้ไม่เสียดายเวลา ไม่เสียดายเงินที่ลงทุนไป แต่ไม่ได้ช่วยพัฒนานักเรียนได้อย่างตรงจุดเลย มาดึงอัจฉริยภาพของนักเรียนคุณออกมาอย่างแท้จริง

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ครูที่ต้องการฝึกทักษะการเป็นฟา ขั้นพื้นฐาน และออกแบบห้องเรียนให้เหมาะกับเด็กในศตวรรษที่ 21
 • Educator (Coach) Facilitator ที่อยากออกแบบหลักสูตรให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองโดยเพิ่ม skill ในศตวรรษที่ 21
 • คุณจะต้องผ่านคลาส Talent Dynamics มาแล้ว จึงสามารถลงคลาสนี้ได้ 
 • พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องการจัดการเรียนรู้ให้กับลูกๆ
 • พ่อแม่ homeschool ที่เขียนหลักสูตรให้ลูกเอง

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคลาส

 • ส่งเสริมทัศนคติและทักษะพื้นฐานในการเป็นฟามืออาชีพ
 • เรียนรู้เทคนิคการออกแบบเนื้อหาการอบรม ให้ตอบโจทย์การเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • ฝึกปฎิบัติในการสอน และถ่ายทอด โดยใช้เทคนิคต่างๆ ในการจัดกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
 • ได้รับการ Feedback สะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงตัวเอง ให้สามารถจัดกระบวนการอบรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เข้าใจ EF สมองส่วนที่จะถูกพัฒนาในวัยเด็ก ที่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ทีเป็นส่วนควบคุมความคิด การกระทำ การตัดสินใจ เพื่อไปสู่เป้าหมาย
 • เสริม 21st Century Skill ให้ผู้เรียน เพื่อสอนให้เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำยังไงให้อยู่รอดได้ในศตวรรษที่ 21
 • เสริม Mindset มี Soft Skill ที่ดี ให้เด็กสามารถเติบโตเรียนรู้ในอนาคตได้ด้วยตัวเอง
 • ทำ Design Thinking : Workshop ออกแบบกิจกรรมสำหรับเด็กแต่ละคน

 

แถมฟรี

 • คู่มือการออกแบบหลักสูตร
 • หนังสือ EF 4 เล่ม 4 ช่วงอายุ
 • คู่มือวัดผล EF & 21th Century Skill & Wealth Spectrum สำหรับเด็ก

 

การเรียนรู้

ระยะเวลาการเรียนรู้  2 วัน  วันเสาร์-อาทิตย์

เวลา 9.30 -16.00 น.

 


ราคา 5,900 บาท

จากราคาปกติ 8,900 บาท

ถึงเวลาที่ ครู ต้องเปลี่ยน เพื่อเด็กๆของเรา!

 

 

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 6,313 บาท)
ติดต่อสมัคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

นุกูล ลักขณานุกุล

ผู้แปลหนังสือมั่งคั่งระดับตำนาน หนังสือเพื่อมุ่งเข้าใจตัวตน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลก ในศตวรรษที่ 21

ตำแหน่งผู้สอน

 • PERSONALIZE PATHWAY CURRICULUM LEADER
 • GENIUS FOUNDER

ประสบการณ์ผู้สอน

 • ผู้สอนคลาส Talent Dynamics
 • ผู้ออกแบบและสอน Business Fundamental
 • ผู้ออกแบบและสอน Impact Entrepreneur Training
 • อาจารย์พิเศษ feasibility study for entrepreneur คณะพาณิชยศาสตร์และการบ้ญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้เขียนหนังสือ ออกจากวังวนที่จนตลอดชาติ

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • Certificate Talent Dynamics Consultant จาก Entrepreneur Institute
 • Certificate Train The Trainer จาก Blair Zinger
 • สมาชิก Impact Investor Circle แหล่งรวมนักธุรกิจระดับโลก นำโดยคุณ Roger James Hamilton
 • ผู้แปลหนังสือมั่งคั่งระดับตำนาน Your Life Your Lagacy
 • ผู้เขียนหนังสือ ออกจากวังวนที่จนตลอดชาติ

ครูณัฎฐ์ - สิริณัฏฐ์ จันทพัฒน์

การได้เรียนรู้ ได้เข้าใจธรรมชาติของการอยู่กับเด็กๆ ได้มองเห็นความแตกต่างในตัวเด็กแต่ละคน และได้ช่วยพัฒนาความถนัดและความชอบของเด็กๆ ให้กลายเป็นอัจฉริยภาพในตัวของพวกเขา

ตำแหน่งผู้สอน

 • FOUNDER
 • Educator Genius School Thailand
 • Inspiring Teacher&Parents

ประสบการณ์ผู้สอน

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า จ.ปราจีนบุรี
 • ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาแม่และเด็ก
 • วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและผู้ปกครอง
 • วิยากรด้านการพัฒนาสมอง EF
 • ที่ปรึกษาครอบครัวและเด็ก
 • วิทยากรด้าน Facilitator ให้กับครูและผู้ปกครอง
 • ชนะเลิศการเล่านิทาน

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • Certified Early Childhood Finland Educator
 • Genius Educator Certificate by Genius School Thailand
 • Edupreneur Certificate by Genius School Thailand
 • Genius Family Consultant Certificate by Genius School Thailand
 • Business Fundamental Certificate By Genius Entreprenuer Training