Facilitator In Action

Facilitator in Action

 

หลังจากเรียนจบ Facilitator Program ก็ถึงเวลาที่คุณจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปลงมือปฎิบัติจริง

เคยไหมที่ลงเรียนแล้ว เมื่อนำไปใช้จริง

 • เริ่มต้นไม่ถูก ไม่รู้จะทำอย่างไร
 • ทดลองแล้ว ไม่ได้ผล ไม่รู้ว่าทำอะไรผิดตรงไหน
 • โลกเปลี่ยนตลอดเวลา มีเทคนิคใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา เรียนคนเดียวไม่ไหว
 • เรียนรู้ Genius System แล้วอยากให้เต็มระบบ แต่คนที่บ้านยังไม่เข้าใจ ทำไงดี ถูกขวางตลอด
 • ลงมือทำแล้ว แต่การสอนลูก/นักเรียน ต้องรอผลลัพธ์ที่ไกลมาก ไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือเปล่า

Genius School Thailand จึงจัดคลาสนี้ขึ้น สำหรับ

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • มี Mentor อยู่เขียงข้างตลอดปี ช่วยตอบคำถาม และข้อสงสัยต่างๆที่เกีดขึ้นเมื่อลงมือนำไปใช้จริง
 • เทคนิคใหม่ๆ ที่จะเสริมให้ในทุกๆครั้ง
 • Community ของครู พ่อแม่ ท่านอื่นๆที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน  พูดจาภาษาเดียวกัน
 • Community ที่เข้าอกเข้าใจกัน พร้อมเป็นกำลังใจให้กัน พร้อมที่จะช่วยเหลือเกันตลอดทาง 

 

คลาสนี้สำหรับผู้ที่จบคลาส Facilitator Program เท่านั้น

 

นุกูล ลักขณานุกุล

ผู้แปลหนังสือมั่งคั่งระดับตำนาน หนังสือเพื่อมุ่งเข้าใจตัวตน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลก ในศตวรรษที่ 21

ตำแหน่งผู้สอน

 • PERSONALIZE PATHWAY CURRICULUM LEADER
 • GENIUS FOUNDER

ประสบการณ์ผู้สอน

 • ผู้สอนคลาส Talent Dynamics
 • ผู้ออกแบบและสอน Business Fundamental
 • ผู้ออกแบบและสอน Impact Entrepreneur Training
 • อาจารย์พิเศษ feasibility study for entrepreneur คณะพาณิชยศาสตร์และการบ้ญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้เขียนหนังสือ ออกจากวังวนที่จนตลอดชาติ

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • Certificate Talent Dynamics Consultant จาก Entrepreneur Institute
 • Certificate Train The Trainer จาก Blair Zinger
 • สมาชิก Impact Investor Circle แหล่งรวมนักธุรกิจระดับโลก นำโดยคุณ Roger James Hamilton
 • ผู้แปลหนังสือมั่งคั่งระดับตำนาน Your Life Your Lagacy
 • ผู้เขียนหนังสือ ออกจากวังวนที่จนตลอดชาติ