Entrepreneur Kids

เพิ่มโอกาสให้นักเรียน ของโรงเรียนคุณ

ให้นักเรียนได้โอกาสในการ ทำโปรเจคจริง

จากโจทย์ของบริษัทจริง และนำไปใช้จริง หรือทำธุรกิจได้จริง


สำหรับเด็ก 10-18 ปี

 

มาค้นหาตัวตนของน้องๆ จากประสบการณ์ตรงกับ "ธุรกิจหรือวิชาชีพ"

ที่น้องๆอยากทำ อยากเป็น

ด้วยการเรียนรู้แบบ Project-based-learning

ในทุกๆเทอม น้องๆจะได้ประโยชน์มากมาย จากประสบการณ์จริง

ที่ไม่ใช่เพียงแค่โปรเจคสมมุติ ในโรงเรียนเท่านั้น 

 

Genius School ขอนำเสนอ

-  การเชื่อมเด็กๆ เข้ากับบริษัท หรือ องค์กรต่างๆ เช่นคนที่ชอบ Design กับบริษัท interia design จริงๆ คนที่ต้องการเขียน App เข้ากับบริษัททำ App เด็กที่ชอบทำ 3D เข้ากับบริษัทรับทำ Annimation โดยจะมีครูเข้ามาเป็นโค้ชในการทำโปรเจคต่างๆ

-  บริษัทต่างๆจะร่วมสร้างหลักสูตรกับเรา จากธุรกิจจริง โดยมีบริษัทในเครือข่ายทั้งเครือข่ายทั้ง อาหาร, แฟชั่น, สถาปนิก, Event company, Robotic

-  เป็นการลงมือทำจริงๆในรูปแบบของ PBL จากสถานการณ์จริง ไม่ใช่แค่โปรเจคสมมุติในโรงเรียน

-  โปรเจคของนักเรียน จะต้องมีผลลัพธ์ที่จะได้ feedback จากบริษัทจริงๆ

-  ผลลัพธ์ของโปรเจคที่ชนะ บริษัทต่างๆ จะนำไปใช้จริง สร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆ

เราสามารถทำงานร่วมกับ

 • Tution center
 • Homeschools
 • International schools 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ฝีกครูให้เป็นโค้ชให้เด็กๆ แข่งขันทำธุรกิจ กับเด็กจากหลากหลายประเทศ
 • ช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ให้กับโรงเรียน
 • เข้าใจถึงวิธีการสร้างให้ผู้เรียนกลายเป็น "นักเรียนรู้ตลอดชีวิต" (Life Long Learner)
 • วิธีการและเครื่องมือในการเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์
 • เข้าใจรูปแบบการพัฒนาการของจิตใจของเด็ก
 • จุดเริ่มต้นในการปรับโรงเรียนให้ใช้ Project-Based-Learning, Active Learning

 

การจัดการการเรียนรู้

 • ครูที่จะเป็นโค้ชให้เด็ก ควรผ่าน Facilitator Program ของ Genius School Thailand

            (ดูรายละเอียดคอร์ส ได้ที่ - https://www.geniusschoolthailand.com/seminar/facilitator-program)

 • โรงเรียนสามารถจัดเวลาให้เด็กๆได้ 
  • ​1 คาบเรียนในโรงเรียน
  • คาบเรียนพิเศษ หลังเลิกเรียน
 • Entrepreneur Kids แนะนำให้ นักเรียนอยู่ในโครงการ ประมาณ 2 ปี เพื่อได้ฝึกทักษะ ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วนทุกทักษะ

 


 

สิ่งที่น้องๆจะได้เรียนรู้

 • เรียนรู้การทำธุรกิจ/อาชีพนั้นๆ จากเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ทำวิชาชีพนั้นได้ประสบสำเร็จจริง 
 • เรียนพื้นฐานการเงินส่วนตัวและการจัดการการเงินธุรกิจ ต้นทุน/ราคาขาย/กำไร
 • ค้นหาตัวตนของเด็กๆ ระหว่างการลงมือทำธุรกิจจริง โจทย์จริง ได้รับคำแนะนำจากเจ้าของธุรกิจจริง
 • ได้เรียนรู้การสร้างทีม ทำงานเป็นทีม
 • ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง

 

เวลาในการเรียนรู้

 • 1 ชม ต่อสัปดาห์ - โรงเรียนเป็นผู้กำหนดเวลาเรียน
 • เจอ CEO Meeting 2 ชั่วโมงต่อเดือน

 

 

 

ลงทะเบียนเพื่อให้ GST เข้านำเสนอ

หรือ

สอบถามเพิ่มเติมกับทีมครูได้เลยค่ะ

นุกูล ลักขณานุกุล

ผู้แปลหนังสือมั่งคั่งระดับตำนาน หนังสือเพื่อมุ่งเข้าใจตัวตน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลก ในศตวรรษที่ 21

ตำแหน่งผู้สอน

 • PERSONALIZE PATHWAY CURRICULUM LEADER
 • GENIUS FOUNDER

ประสบการณ์ผู้สอน

 • ผู้สอนคลาส Talent Dynamics
 • ผู้ออกแบบและสอน Business Fundamental
 • ผู้ออกแบบและสอน Impact Entrepreneur Training
 • อาจารย์พิเศษ feasibility study for entrepreneur คณะพาณิชยศาสตร์และการบ้ญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้เขียนหนังสือ ออกจากวังวนที่จนตลอดชาติ

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • Certificate Talent Dynamics Consultant จาก Entrepreneur Institute
 • Certificate Train The Trainer จาก Blair Zinger
 • สมาชิก Impact Investor Circle แหล่งรวมนักธุรกิจระดับโลก นำโดยคุณ Roger James Hamilton
 • ผู้แปลหนังสือมั่งคั่งระดับตำนาน Your Life Your Lagacy
 • ผู้เขียนหนังสือ ออกจากวังวนที่จนตลอดชาติ