Genius Preschool at Home

 

Genius Preschool at Home

 

การเรียน

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 1. เข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยและตามความถนัดที่เหมาะสมของลูก ทั้งการฝึก EF ฝึกทักษะศตวรรษที่ 21
 2. ผู้ปกครองสามารถเป็นผู้จัดการเรียนรู้สำหรับลูกได้เองอย่างเหมาะสม
 3. กิจกรรมสำหรับเด็กๆ ตลอด 12 สัปดาห์ ตามหลักฟินแลนด์
 4. ลูกได้พลังและทักษะการใช้ชีวิตจากผู้ปกครองได้อย่างมีความสุข

 

เหมาะสำหรับ

 1. พ่อแม่ ที่ลูกๆเรียนตามโรงเรียนปกติ แต่อยากเสริมกิจกรรมให้ลูกเองที่บ้าน ช่วงบ่าย/เย็น หรือเสาร์อาทิตย์
 2. พ่อแม่ homeschool ที่จัดการเรียนรู้ให้ลูกเอง

 

การเรียนรู้ 

15 ครั้ง การเรียน เป็นแบบ Virtual Class

 • ที่ 1-2  ครั้งละ 2 ชม  - เพื่อเข้าใจหลักการทั้งหมด ที่จำเป็นตลอดการทำกิจกรรมกับลูกๆ 12 สัปดาห์
 • ครั้งที่ 3-14 (12ครั้ง)  ครั้งละ 1 ชม. เข้าใจเป้าหมายของกิจกรรมทั้งหมดที่จะนำไปเล่นกับลูกในแต่ละสัปดาห์
 • ครั้งที่ 15  2 ชม. สรุปผลลัพธ์ พร้อมวางแผนเทอมต่อไป

ครูณัฎฐ์ - สิริณัฏฐ์ จันทพัฒน์

การได้เรียนรู้ ได้เข้าใจธรรมชาติของการอยู่กับเด็กๆ ได้มองเห็นความแตกต่างในตัวเด็กแต่ละคน และได้ช่วยพัฒนาความถนัดและความชอบของเด็กๆ ให้กลายเป็นอัจฉริยภาพในตัวของพวกเขา

ตำแหน่งผู้สอน

 • FOUNDER
 • Educator Genius School Thailand
 • Inspiring Teacher&Parents

ประสบการณ์ผู้สอน

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า จ.ปราจีนบุรี
 • ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาแม่และเด็ก
 • วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและผู้ปกครอง
 • วิยากรด้านการพัฒนาสมอง EF
 • ที่ปรึกษาครอบครัวและเด็ก
 • วิทยากรด้าน Facilitator ให้กับครูและผู้ปกครอง
 • ชนะเลิศการเล่านิทาน

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • Certified Early Childhood Finland Educator
 • Genius Educator Certificate by Genius School Thailand
 • Edupreneur Certificate by Genius School Thailand
 • Genius Family Consultant Certificate by Genius School Thailand
 • Business Fundamental Certificate By Genius Entreprenuer Training