Wealth Spectrum

ครูติดหนี้ จะสอนเด็กให้มั่งมี ได้อย่างไร?

 

และนี่คือปัญหาที่คุณอาจยังไม่รู้ตัวว่า การติดหนี้ แสดงถึงการมีกรอบความคิดที่จำกัด

ซึ่งเป็นทักษะการใช้ชีวิตที่สำคัญ ที่คนไทยขาดไป
ถ้าคุณยังไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตของคุณได้ ก็เป็นไปได้ยากมากที่คุณจะสอนให้เด็กมีทักษะแบบนั้นได้

 

Wealth Spectum คือ เครื่องมือที่จะทำให้คุณรู้ระดับกรอบความคิด (MIndset) ในการใช้ชีวิตของคุณ

รู้และเข้าใจประเมินทักษะการใช้ชีวิตของเด็กและรู้ว่าต้องนำพาให้เด็กเติบโตขึ้นได้อย่างไรแบบรอบด้าน

 

Level ใน Wealth Spectrum ที่มีกรอบความคิดที่แตกต่าง แสดงให้เห็นถึงการเป็นคนที่แตกต่างกัน 

แยกให้เห็นได้ดังนี้

 • Infrared  กลุ่มคนที่ชอบโทษ บ่น อ้าง ติดหนี้จนมากมาย
 • Red กลุ่มคนใช้เงินแบบเดือนชนเดือน ไม่เชื่อในคุณค่าของตัวเอง ใช้ชีวิตไปวันๆ
 • Orange กลุ่มพนักงานระดับหัวหน้างาน เก่งในกรอบ ไม่กล้าออกนอกกรอบ
 • Yellow กลุ่มคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าคิดนอกกรอบ
 • Green กลุ่มคนที่นอกจากเชื่อมั่นในตัวเอง ยังเชื่อมั่นในทีม เชื่อมั่นในผู้อื่น สามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งได้

เชื่อหรือไม่ ความลับของฟินแลนด์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก เขาประสบความสำเร็จเพราะครูของเค้าอยู่ใน Level Yellow ทุกคน!!

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้คุณจะได้รู้

 1. คุณติดหนี้จนอยู่หรือเปล่า? นั่นก็คือกรอบความคิดคุณอยู่ที่ระดับไหน
 2. คุณจะเข้าใจว่าที่มาที่ไปของพฤติกรรมเด็กๆ เกิดขึ้นเพราะอะไร 
 3. เหตุการณ์อะไรที่ทำให้เด็กถูกหยุด  ถูกตีกรอบไว้ ไม่กล้าออกนอกกรอบ
 4. และคุณจะได้รู้ว่าจะพัฒนาเขาได้อย่างไร ถึงจะยกระดับความคิดของเด็กๆ ได้อย่างไร 
 5. คุณจะได้หลักการชี้วัด ทักษะของเด็กในแต่ละช่วงวัยจากฟินแลนด์

 

ความคิด คือ สิ่งที่กำหนดการกระทำ

 

ดังนั้นถ้าคุณจะพัฒนาเด็กคุณต้องพัฒนาจากความคิด ไม่ใช่พัฒนาจากพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา!

การกำหนดสิ่งที่เด็กต้องทำไม่ได้สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาเด็กได้เลย

หลักสูตรนี้จะทำให้คุณสามารถพัฒนาความคิดของเด็กได้อย่างเป็นระบบและเห็นผล 100%

 

 

ราคา 5,900 บาท

จากราคาปกติ 7,900 บาท

ถึงเวลาที่เราต้องพัฒนาตัวเอง สมัครเลย!

 

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 6,313 บาท)
ติดต่อสมัคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยคะ

 

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

Global Partner of Genius School Thailand  นักธุรกิจหญิง ผู้ค้นพบเส้นทางประสบความสำเร็จของตนจากการเข้าใจตัวเอง ทำให้เธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีธุรกิจมากกว่า 20 ธุรกิจ

ตำแหน่งผู้สอน

 • INSPIRING LEADER
 • GENIUS SCHOOL FOUNDER

ประสบการณ์ผู้สอน

 • Certified Pedagogical Leadership From Finland
 • Professional Certified Life Coach From ICF
 • Satir Model
 • วิทยากรด้าน การค้นหาตัวตน ค้นหาศักยภาพของบุคคล
 • วิทยากรด้าน Family Engagement & Child Development
 • ที่ปรึกษาฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรรับเชิญเดินทางบรรยาย 4 ภาค ในหัวข้อ Surviving Disruption 4.0
 • วิทยากรรับเชิญ ในด้านการปรับรูปแบบกิจการค้าปลีก ให้เข้ากับยุค 4.0 กับ SME Thailand

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปี 2561
 • Certified Genius Educator
 • SMEs Excellence Award 2019 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี