คอร์ส เปลี่ยนชีวิตคุณและคนรอบข้างด้วยการ Coaching

ไลฟ์โค้ช ช่วยพัฒนาเด็กได้อย่างไร

 

ไลฟ์โค้ช คือ วิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จ และ มีความสุขได้ในเวลาเดียวกัน ตามเป้าหมายที่แต่ละคนตั้งไว้ ด้วยการค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของเด็ก ช่วยก้าวข้ามอุปสรรคและความเชื่อที่ฉุดรั้งเราไว้

 

เด็กทุกคน มีศักยภาพ และ อัจฉริยภาพ อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่ทุกวันนี้ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ผู้ปกครอง ครู สื่อต่างๆ หนัง ละคร และสังคม ได้สร้างกรอบความคิดบางอย่างไว้ให้กับเด็ก ซึ่งกรอบความคิดแต่ละข้อ แต่ละคนแปลความหมายไม่เหมือนกัน นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่น้องที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบเดียวกัน อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน กลับมีบุคคลิก ปัญหาในชีวิต หรือแม้กระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตต่างกัน

 

ผู้เป็นโค้ช จะสามารถที่จะช่วยเหลือ ดึงความเป็นไปได้ในชีวิตทุกๆ ด้านของเด็กออกมาได้ สามารถมองเห็นสาเหตุอันเป็นที่มาของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีการตัดสิน หรือชี้นำใดๆ มีความเป็นกลาง เข้าใจธรรมชาติของการดำรงชีวิต 

 


พจนารถ ซีบังเกิด ประธานผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach Group

 

ครู แบบ โค้ช

ในปัจจุบันนี้ เราคงเคยได้ยินกันบ่อยครั้ง หรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองก็ได้ประกาศนโยบายออกมาว่า ครู ต้องเป็นโค้ชให้กับเด็กๆ  เพราะเราทราบกันแล้วว่า ในปัจจุบัน รูปแบบการเรียนการสอน หรือการสนับสนุนเด็กๆ นั้น ต้องเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง เพราะ ครู ไม่ควรเป็นแค่ผู้สอนอีกต่อไป แต่ควรเป็นคนที่ตั้งคำถาม แล้วให้เด็กเรียนรู้ถึงกระบวนการคิด จนสามารถตอบคำถามได้ด้วยตัวเอง นี่ถึงจะเป็นการดึงศักยภาพสูงสุดของเด็กออกมาได้

 

แล้วพ่อแม่ล่ะ?

พ่อแม่เปรียบเสมือน “ครูคนแรก” ของลูก
พ่อแม่ก็ควรเป็น “โค้ชคนแรก” ของลูกเช่นกัน

 

หลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาเหตุของพฤติกรรม ความคิด และความเชื่อของตนเอง
ความกล้าหาญที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่รอการค้นหามานาน
การรับรู้และเข้าใจทางเลือก และความยืดหยุ่นที่ตนเองมี เพื่อให้ชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
ความกระจ่างชัดของเป้าหมาย ทางเลือก และพฤติกรรมที่จะขับเคลื่อนตนเองไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอและมั่นคง
การสร้างแนวทางสู่อนาคตแบบ ประสบความสำเร็จแบบมีความสุข

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 • หลักคิดที่สำคัญของการเป็นผ้นำแห่งตน
 • ปัจจัยที่ขับเคลื่อนความเป็นเราในวันนี้
 • การรู้จักศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
 • ค่านิยม และความเชื่อส่วนบุคคล
 • ความต้องการ 6 ประการของมนุษย์
 • ความกลัว 3 ประการของมนุษย์
 • วงล้อแห่งชีวิตที่สมบูรณ์
 • การตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง
 • ภาพแห่งความสำเร็จ
 • สมการแห่งความสำเร็จ
 • อุปสรรคที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
 • ทักษะการฟังแบบโค้ช

 

ระยะเวลาเรียน : 2 วัน เวลา 09.00-16.30น.
แถมฟรี : หนังสือคู่มือพื้นฐานการเป็นไลฟ์โค้ช
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเรียน Continuing Coach Education (CCE) ตามมาตรฐานของ International Coach Federation (ICF)

 


คุณจิมมี่ พจนารถ ชีบังเกิด

 

หลักสูตรนี้สอนโดย

 

ไทยแลนด์ โค้ชชิ่ง อคาเดมี ก่อตั้งโดย คุณจิมมี่ พจนารถ ชีบังเกิด ผู้มองเห็นและตระหนักในคุณค่าของทักษะการโค้ชและ Neuro Linguistic Programming (NLP)  ผู้ก่อตั้งสถามบัน  Thailand Coaching Academy เพื่อสอนทักษะ Life coach และเผยแพร่แนวความคิดในการใช้ชีวิตที่สมดุล เป็นหนึ่งเดียว และอยู่อย่างกลมกลืนเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของมนุษย์ที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา และการให้ ซึ่งเป็นสถาบันที่สร้างโค้ชคุณภาพของคนไทยมาแล้วหลายพันคน ในตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

Global Partner of Genius School Thailand  นักธุรกิจหญิง ผู้ค้นพบเส้นทางประสบความสำเร็จของตนจากการเข้าใจตัวเอง ทำให้เธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีธุรกิจมากกว่า 20 ธุรกิจ

ตำแหน่งผู้สอน

 • INSPIRING LEADER
 • GENIUS FOUNDER

ประสบการณ์ผู้สอน

 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 • ที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ในด้านการบริหารธุรกิจให้เป็นระบบ เติบโตได้โดยใช้ เวลาของเจ้าของลดลงมามากกว่า 200 บริษัท
 • วิทยากรรับเชิญ ในด้านการปรับรูปแบบกิจการค้าปลีก ให้เข้ากับยุค 4.0 กับ SME Thailand
 • วิทยากรรับเชิญเดินทางบรรยาย 4 ภาค ในหัวข้อ Surviving Disruption 4.0 ให้กับ SME ONE
 • วิทยากรด้าน Family Engagement & Child Development
 • วิทยากรด้าน การค้นหาตัวตน ค้นหาศักยภาพของบุคคล

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปี 2561
 • Certified Genius Educator
 • SMEs Excellence Award 2019 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี