School Development Program

School Development Program

 

การพัฒนาโรงเรียนเอกชน

 

GST สามารถสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนได้ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเข้าสังเกตุการ จนถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมโรงเรียน ปรับการเรียนการสอนจากรูปแบบเดิม ให้เป็น Child-Center Approach 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

 • ช่วยในการวางโครงสร้างทีมบริหารโรงเรียน, ผู้นำองค์กร วางแผนปรับปรุงและพัฒนา
 • ช่วยเหลือการวางแผนเติบโตในระยะยาว พร้อมกับแนะนำแผนการเงิน วางแผนงบประมาณ
 • การอบรมคัดเลือก change agent และวางแผนอบรมทีมครูในระยะยาว
 • ช่วยเหลือแนะนำ การวางโครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักเรียนยุคศตวรรษที่ 21
 • ช่วยเหลือในการจัดอบรมผู้ปกครอง จัดห้องเรียนพ่อแม่ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

 

GST พร้อมในการช่วยเหลือ สนับสนุนในทุกด้าน ทั้งการพัฒนา และการจัดการ การบริหาร

 

งบประมาณ 1-5 ล้านบาท ใช้เวลา 6เดือน-2ปี  ขึ้นกับรายละเอียดงานที่ต้องการ และจำนวนทีมครู

 

สำหรับการเปิดโรงเรียนใหม่

 

ทีมพัฒนาโรงเรียนของGST มีประสบการณ์ในการพัฒนา จัดการ การเปิดโรงเรียนใหม่ ในรูปแบบของ micro-school  ซึ่งเราสามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำ ในทุกๆขั้นตอนของการเปิดโรงเรียน ซึ่งเรามีทีมในการพัฒนา 5 เฟส 19 ขั้นตอน ในการสร้างโรงเรียนที่เป็นรูปแบบ Child-Center Approach สนับสนุนนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21

 

เราสามารถแนะนำในส่วนของ

 

 • สถาปนิค การออกแบบโรงเรียน การสร้างพื้นที่ที่สนับสนุนการเรียนรู้
 • การออกแบบหลักสูตรสำหรับนักเรียน
 • การอบรมพัฒนาครู
 • โครงสร้างการบริหาร และ การวางแผนการเงิน (financial & budgeting plan)
 • การอบรม คัดเลือกผู้ปกครอง พร้อมการจัดห้องเรียนพ่อแม่ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของนักเรียน

 

ติดต่อเราเพื่อพูดคุยได้ทาง lineOA

หรือ

นัดให้ทีมครูเข้าไปนำเสนอได้เลยค่ะ

 

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

Global Partner of Genius School Thailand  นักธุรกิจหญิง ผู้ค้นพบเส้นทางประสบความสำเร็จของตนจากการเข้าใจตัวเอง ทำให้เธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีธุรกิจมากกว่า 20 ธุรกิจ

ตำแหน่งผู้สอน

 • INSPIRING LEADER
 • GENIUS SCHOOL FOUNDER

ประสบการณ์ผู้สอน

 • Certified Pedagogical Leadership From Finland
 • Professional Certified Life Coach From ICF
 • Satir Model
 • วิทยากรด้าน การค้นหาตัวตน ค้นหาศักยภาพของบุคคล
 • วิทยากรด้าน Family Engagement & Child Development
 • ที่ปรึกษาฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรรับเชิญเดินทางบรรยาย 4 ภาค ในหัวข้อ Surviving Disruption 4.0
 • วิทยากรรับเชิญ ในด้านการปรับรูปแบบกิจการค้าปลีก ให้เข้ากับยุค 4.0 กับ SME Thailand

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปี 2561
 • Certified Genius Educator
 • SMEs Excellence Award 2019 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี