Facilitator Program

สนับสนุนนักเรียนในการพัฒนา ทักษะศตวรรษที่ 21 

ใช้เวลาเรียน : 1.5 เดือน (In Action ต่อเนื่องทั้งปี)

 

การเป็นครูไม่ใช่แค่การมีความรู้ แต่ต้องประกอบไปด้วยทักษะหลากหลายด้าน และทักษะที่สำคัญไม่ใช่การถ่ายทอด แต่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ในขั้นนี้ คุณจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะที่มากกว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ แต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดพลังที่ปะทุจากภายใน

 

สิ่งที่คุณจะได้รับในการเข้ามาเรียนรู้ Facilitator Program

 

 • เข้าใจถึงวิธีการสร้างให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต
 • วิธีการและเครื่องมือในการเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์
 • เข้าใจรูปแบบการพัฒนาการของจิตใจ
 • เข้าใจถึงจิตวิทยาเบื้องต้นเกี่ยวกับ ความสุข ความทุกข์ และการแสดงออกทางพฤติกรรม
 • พิเศษสำหรับการสมัครทั้งโปรแกรม(4 Modules) - มีเมนทอร์ คอยสนับสนุนตลอดเส้นทาง

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ 4 Modules

 

1. Talent dynamics (เข้าใจ)

ความเข้าใจในความแตกต่างคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ เมื่อเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองที่ต่างกัน ความเข้าใจถึงความแตกต่างในแต่ละแบบ จากคนทั้ง 8 แบบนั้น คือจุดสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

2. Phenomenal-based Learning (เข้าถึง)

เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การเรียนรู้ในหลักวิชาต่างๆ ก็มีมุมมองในการนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายมุม การเรียนเรื่องน้ำเดือด จะเรียนในห้องเรียน ห้องทดลอง หรือห้องครัว ก็ได้ Educator จึงเป็นคนที่จะเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบ PBL ให้กับเด็กๆ

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

3. Classroom Designer 5.0 (พัฒนา)

การออกแบบห้องเรียน และหลักสูตร ให้เหมาะกับเด็กที่ต่าง Energyกัน ต่าง Profile กัน ได้เรียนในห้องเดียวกันอย่างสนุกสนาน รวมถึงช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาที่เด็กๆต้องการ ด้วยทักษะของการเป็น Facilitator

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

4. Managing Your Life (เข้าใจ/พัฒนา)

พื้นฐานของชีวิตมนุษย์ คือการจัดการเวลา และการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยยังขาดอยู่ คลาสนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณครูและคุณพ่อคุณแม่
สามารถจัดการตารางชีวิตตัวเอง และถ่ายทอดให้กับเด็กๆได้ ต่อไป
(ดูรายละเอียดคอร์ส)


แถมฟรี!!!   Facilitator In Action

เมื่อคุณได้เรียนรู้แล้ว ถึงเวลานำไปฝึกทักษะการเป็นฟา ในสถานการณ์จริง กับนักเรียนของคุณ โดย มีเมนทอร์คอยสนับสนุนตลอดเส้นทาง 1 ปี

พบกัน 18 ครั้ง (ทุกๆ 2 สัปดาห์ - 1 เดือน)

 

ราคาพิเศษสำหรับโปรแกรม 19,900 บาท

จากราคาปกติถ้าซื้อแยกคลาส 54,600 บาท

ถึงเวลาที่ ครู ต้องเปลี่ยน เพื่อเด็กๆ ของเรา!

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 21,293 บาท)
ติดต่อสมัคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

ครูฟ้า - พอเพ็ญ ประเสริฐศิลป์

facillitator ที่ช่วยให้เด็กที่เรียนศิลปะรู้จักสื่อสารกับพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจว่าการทำงานสายนี้จะสร้างความมั่นคงได้อย่างไร

ตำแหน่งผู้สอน

 • FOUNDER
 • Senior Career Coach Talented Educator

ประสบการณ์ผู้สอน

 • วิทยากรประจำ The Buddy Genius Community
 • ประธานที่ปรึกษา Slipstream จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน PROJECT BASED LEARNING สำหรับวัยรุ่น

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • ผู้ก่อตั้ง (Co-founder) PaperPlane Studio สตูดิโอ เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อสถาปัตย์ภาคอินเตอร์ชั้นนำ ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • ผู้ก่อตั้ง LeapAbove โรงเรียนธุรกิจของนักออกแบบ
 • Certified Genius School Educator

ครูณัฎฐ์ - สิริณัฏฐ์ จันทพัฒน์

การได้เรียนรู้ ได้เข้าใจธรรมชาติของการอยู่กับเด็กๆ ได้มองเห็นความแตกต่างในตัวเด็กแต่ละคน และได้ช่วยพัฒนาความถนัดและความชอบของเด็กๆ ให้กลายเป็นอัจฉริยภาพในตัวของพวกเขา

ตำแหน่งผู้สอน

 • FOUNDER
 • Educator Genius School Thailand
 • Inspiring Teacher&Parents

ประสบการณ์ผู้สอน

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า จ.ปราจีนบุรี
 • ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาแม่และเด็ก
 • วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและผู้ปกครอง
 • วิยากรด้านการพัฒนาสมอง EF
 • ที่ปรึกษาครอบครัวและเด็ก
 • วิทยากรด้าน Facilitator ให้กับครูและผู้ปกครอง
 • ชนะเลิศการเล่านิทาน

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • Certified Early Childhood Finland Educator
 • Genius Educator Certificate by Genius School Thailand
 • Edupreneur Certificate by Genius School Thailand
 • Genius Family Consultant Certificate by Genius School Thailand
 • Business Fundamental Certificate By Genius Entreprenuer Training

ครูนัท, ครูฟ้า

ทีมครู Facilitator Program