Genius Finland Educator

หลักสูตรสำหรับ ครูเด็กอนุบาล 

ใช้เวลาเรียน : 3-6 เดือน

สามารถสร้างรายได้ 10,000-30,000 บาท/เดือน

 

การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปสู่หลักสูตรการศึกษาของ Finland และการประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมปัจจุบัน คือสิ่งจำเป็น นั่นคือเหตุผลของหลักสูตร Finland Educator ที่เราเรียนรู้และผสมผสาน เพื่อออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากที่สุด เพราะเราเข้าใจว่าทุกคนมีเอกลักษณ์ที่ต่างกัน ดังนั้นหลักสูตรในการสอนก็ย่อมต่างกัน

 

หลักสูตรนี้จะทำให้เป้าหมายของ’ครู’ ในดูแลและพัฒนาเด็กๆได้เต็มศักยภาพในแบบที่ครูเองออกแบบเองได้

 

สิ่งที่คุณจะได้รับในการเข้ามาเรียนรู้ Finland Educator

 

  • ความเข้าใจในตัวเอง การสื่อสารกับภายใน เพื่อเข้าใจวิธีที่จะกระตุ้น ให้นักเรียนสามารถที่จะเชื่อมโยงกับความใฝ่รู้ที่อยู่ภายในใจได้
  • ความเข้าใจในการวางแผนการเรียนรู้ และการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ให้มีเอกลักษณ์ และมีประสิทธิภาพ
  • ความเข้าใจในความแตกต่างของมนุษย์ที่ลึกลงไปรูปแบบของความสัมพันธ์ เพื่อสร้างให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย ที่เปิดโอกาสใหุ้กคนสามารถผิดพลาดเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างดียิ่งขึ้น
  • เข้าใจอย่างดีถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีค่าของมนุษย์ทุกคน คือ เงินและเวลา เพื่อเป็นตัวอย่างและสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งใจ

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ 8 Modules

 

1. Managing your life - Cashflow & Planner

วินัยสำคัญที่เราควรสอนให้เด็กไทยอย่างจริงจัง คือวินัยทางด้านการตั้งเป้าหมาย วางแผน และ วินัยด้านการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญ ครูจึงควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก เข้าใจอย่างแท้จริงก่อนที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กๆ

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

2. Talent dynamics (เข้าใจ/ เข้าถึง)

ความเข้าใจในความแตกต่างคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ เมื่อเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองที่ต่างกัน ความเข้าใจถึงความแตกต่างในแต่ละแบบ จากคนทั้ง 8 แบบนั้น คือจุดสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

3. Phenomenal-Based Learning (พัฒนา)

เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การเรียนรู้ในหลักวิชาต่างๆ ก็มีมุมมองในการนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายมุม การเรียนเรื่องน้ำเดือด จะเรียนในห้องเรียน ห้องทดลอง หรือห้องครัว ก็ได้ Educator จึงเป็นคนที่จะเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบ PBL ให้กับเด็กๆ

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

4. Classroom Designer 5.0   (เข้าถึง/พัฒนา)

การออกแบบห้องเรียน และหลักสูตร ให้เหมาะกับเด็กที่ต่าง Energyกัน ต่าง Profile กัน ได้เรียนในห้องเดียวกันอย่างสนุกสนาน รวมถึงช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาที่เด็กๆต้องการ ด้วยทักษะของการเป็น Facilitator

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

5. Genius Consultant (เข้าถึง)

ครูสามารถเข้าใจเด็กแต่ละคนได้อย่างลึกซึ้งขึ้น นำไปใช้ในการสังเกต สนับสนุน ดึงศักยภาพของเด็ก และผู้ปกครองอย่างแท้จริง เข้าใจความแตกต่าง จุดเด่น ศักยภาพเด่นของแต่ละคนได้อย่างเป็นธรรมชาติ

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

6. Wealth Spectrum (เข้าใจ/พัฒนา)

เข้าใจการขยายกรอบความคิดให้กับเด็กๆ หรือที่เรียกว่าการสร้าง Growth Mindset ให้กับเด็กๆได้

(ดูรายละเอียดคอร์ส)
 

7. Leading my life (เข้าถึง)

คลาสเบื้องต้นของการเป็นโค้ช ซึ่งต้องเริ่มจากการเข้าใจตนเอง และเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากตัวเอง ก่อนที่จะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในให้กับเด็กๆ

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

8. Early Childhood Education (ECE) (พัฒนา)

** เรียนเป็นภาษาอังกฤษ (มีทีมครูที่ผ่านคอร์สนี้แล้วเป็นเมนทอร์ช่วยเหลือตลอดการเรียนรู้)

ศาสตร์การเป็นครูฟินแลนด์ สำหรับครูเด็กเล็ก และครูประถม/มัธยม และผู้ที่ต้องการเป็นครูใหญ่ เพื่อเข้าใจการเป็นครูแบบฟินแลนด์

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

เมื่อจบหลักสูตร 

สามารถเข้าทำงานในโรงเรียนของเรา เปิดโรงเรียนของตนเอง หรือเป็นครูพาร์ทไทม์ให้กับ Community ของเราได้ 

พิเศษ -

1. Intershop @ Genius Preschool at Home

เมื่อเรียนจบก็ถึงเวลาลงสนามจริง ที่ Genius Preschool ครูนัท ได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ จัดการการเรียนรู้ให้กับลูกของตนเองมามากมาย

โดยใช้หลักสูตร ของฟินแลนด์ ที่ถูกปรับให้เหมาะกับคนไทย  คุณจะได้เป็นโค้ชให้กับพ่อแม่ คุณจะได้ออกแบบหลักสูตรให้กับเด็กๆ

โดยมีครูนัทเป็นพี่เลี้ยง และให้ feedback ตลอดการปฎิบัติจริง

(ดูรายละเอียดการฝึกงาน)

 

2. Educator Circle

เมื่อคุณลงทะเบียนทั้งโปรแกรม คุณจะได้เข้าร่วม Community ของ Educator เป็นเวลา 1 ปี

มีเมนทอร์คอยช่วยสนับสนุนตลอดระยะเวลาการเรียนรู้

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

 

ราคาพิเศษ 115,000 บาท

จากราคาปกติซื้อแยก 8 Modules  198,000 บาท

ถึงเวลาที่ ครู ต้องเปลี่ยน เพื่อเด็กๆของเรา!

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 123,050 บาท)
ติดต่อสมัคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต พร้อมผ่อนชำระได้

 

คำบอกเล่าจากครูหนิง หลังจากเรียนคลาสนี้

อยากเลี้ยงลูกให้ดี ไม่ใช่การบอกให้ลูกทำในสิ่งที่เราคิดว่าดี คิดว่าเหมาะ แต่สิ่งที่ต้องทำ คือการทำความเข้าใจตนเองก่อน แล้วเมื่อนั้นเราจะเข้าใจลูกอย่างแท้จริง!

  • อยากหาแนวทางในการเลี้ยงลูก  
  • อยากให้ลูกเป็นเด็กที่มีความสุข
  • อยากให้ลูกมีอิสระทางความคิด

มันเยอะแยะไปหมดสำหรับคนเป็นแม่ ที่ต้องการจะเตรียมความพร้อมให้กับลูก จนได้มาพบกับ Genius School Thailand ที่เข้ามาทำให้ความกังวลทุกอย่างหายไป และช่วยเปิดโลกแห่งการเรียนรู้อย่างมีอิสระ ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจในความแตกต่างของคนทุกประเภท 

การเรียน Educator กับ Genius School Thailand ที่มาพร้อมกับหลักสูตรการศึกษาของฟินแลนด์ 
ซึ่งช่วยทำให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมและความคิดของเด็กๆในแต่ละช่วงวัย ทุกวันนี้ไม่ได้เพียงแค่นำวิธีการดีๆมาใช้กับลูกของตัวเองเท่านั้น แต่สิ่งดีๆเหล่านี้ยังเข้ามาช่วยสร้างคุณค่าให้กับเราในระยะยาว จนสามารถส่งต่อคุณค่านี้ให้กับผู้คนอีกมากมาย ปัจจุบันเราจึงได้ "เป็นทั้งแม่ และ เป็นทั้งครู" ที่มีความสุขที่สุดในทุกๆวัน