Founder Program

สร้างโรงเรียนขนาดเล็ก รูปแบบใหม่แห่งอนาคต ไปด้วยกัน

ใช้เวลาเรียน : 1-1.5 ปี

 


ความยั่งยืนของการเรียนรู้คือการเติมความใฝ่รู้ให้กับนักเรียน ความยั่งยืนของคุณครูที่มากกว่าการออกแบบหลักสูตรคือการสร้างโรงเรียน แล้วโรงเรียนแบบไหนล่ะที่เหมาะกับโลกอนาคต โรงเรียนขนาดเล็ก Microschool นี่ล่ะคือคำตอบ จากตรงนี้ เราจะมองไม่มากกว่าการเรียนการสอน มองไปถึงการขยายให้องค์ความรู้ รูปแบบการเรียนรู้ ให้สามารถกระจายไปสู่ผู้คนที่มากขึ้น ซึ่งทักษะที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือ "ทักษะของการทำธุรกิจ" นั่นเอง

 

สิ่งที่คุณจะได้รับในการเข้ามาเรียนรู้ Founder Program

 

 • การพัฒนาตัวเองขึ้นเป็น Coach เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือคุณครูท่านอื่นๆ ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดีๆ ให้กับนักเรียนได้มากขึ้น
 • เรียนรู้พื้นฐานการทำธุรกิจ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนการสร้างให้ธุรกิจยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนที่เริ่มต้นขึ้นมานั้นสามารถนำส่งคุณค่าให้ผู้คนได้มากมาย
 • การลงมือปฏิบัติจริงกับ Microschool ต้นแบบ ที่จะได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้รู้และผู้เรียนตัวจริง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 

 • ผู้ที่เป็นเจ้าของโรงเรียนและต้องการสร้างวัฒนธรรม และ ปฏิรูปทีมงานให้พร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆ
 • ผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงเรียน
 • ผู้ต้องการเป็นเจ้าของโรงเรียนที่เหมาะกับยุคสมัย
 • คอร์สนี้สำหรับผู้ที่ผ่านคอร์ส Facilitator และ Educator ของ Genius School Thailand มาแล้วเท่านั้น

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ 11 Modules

 

1. Managing your life - Cashflow & Planner (เข้าใจ/พัฒนา)

วินัยสำคัญที่เราควรสอนให้เด็กไทยอย่างจริงจัง คือ วินัยทางด้านการตั้งเป้าหมาย วางแผน และ วินัยด้านการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญ ครูจึงควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก เข้าใจอย่างแท้จริงก่อนที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กๆ

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

2. Talent dynamics (เข้าใจ/ เข้าถึง)

ความเข้าใจในความแตกต่างคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ เมื่อเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองที่ต่างกัน ความเข้าใจถึงความแตกต่างในแต่ละแบบ จากคนทั้ง 8 แบบนั้น คือจุดสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

3. Phenomenon-Based Learning (พัฒนา)

เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การเรียนรู้ในหลักวิชาต่างๆ ก็มีมุมมองในการนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายมุม การเรียนเรื่องน้ำเดือด จะเรียนในห้องเรียน ห้องทดลอง หรือห้องครัว ก็ได้ Educator จึงเป็นคนที่จะเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบ PBL ให้กับเด็กๆ

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

4. Facilitator+ การออกแบบหลักสูตร   (เข้าถึง/พัฒนา)

ภาพรวมของการเรียนรู้ เส้นทางของการเติบโตของเด็กๆ เป็นเส้นทางของพวกเขาเอง แต่ด้วยความที่ยังเด็กย่อมต้องการผู้ใหญ่คอยชี้แนะแนวทางให้ การวางแผนก็คือการออกแบบหลักสูตร ให้เข้าใจง่าย ตรงตามจุดประสงค์และปรับได้ตามความถนัดและสนใจของผู้เรียน รวมถึงช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาที่เด็กๆ ต้องการด้วยทักษะของการเป็น Facilitator

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

5. Genius Consultant (เข้าถึง)

ครูสามารถเข้าใจเด็กแต่ละคนได้อย่างลึกซึ้งขึ้น นำไปใช้ในการสังเกต สนับสนุน ดึงศักยภาพของเด็ก และผู้ปกครองอย่างแท้จริง เข้าใจความแตกต่าง จุดเด่น ศักยภาพเด่นของแต่ละคนได้อย่างเป็นธรรมชาติ

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

6. Wealth Spectrum (เข้าใจ/พัฒนา)

เข้าใจการขยายกรอบความคิดให้กับเด็กๆ หรือที่เรียกว่าการสร้าง Growth Mindset ให้กับเด็กๆได้

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

7. Leading my life (เข้าถึง)

คลาสเบื้องต้นของการเป็นโค้ช ซึ่งต้องเริ่มจากการเข้าใจตนเอง และเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากตัวเอง ก่อนที่จะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในให้กับเด็กๆ

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

8. Pedagogical Leadership (ศาสตร์ครูฟินแลนด์) (พัฒนา)

** เรียนเป็นภาษาอังกฤษ (มีทีมครูที่ผ่านคอร์สนี้แล้วเป็นเมนทอร์ช่วยเหลือตลอดการเรียนรู้)

ศาสตร์การเป็นครูฟินแลนด์ สำหรับครูเด็กโต ครูประถม/มัธยม และผู้ที่ต้องการเป็นครูใหญ่ เพื่อเข้าใจการเป็นครูแบบฟินแลนด์

(ดูรายละเอียดคอร์ส)

 

9. Professional Certified life coach (PCLC)

เรียนจบได้ Certified จาก ICF (International Coach federation) Partner กับ Thailand Coaching Academy

(ดูรายละเอียดคลาส)

 

10. Business Fundamental

เรียนรู้พื้นฐานการสร้างธุรกิจการศึกษา เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างถูกต้องและมั่นคง และเข้าใจการวางโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจ พร้อมถ่ายทอดให้กับเด็กๆได้

(ดูรายละเอียดคลาส)

 

11. Innovative School Founder

เรียนรู้การสร้างโรงเรียนรูปแบบใหม่ (รูปแบบ Micro School) ให้ประสบความสำเร็จ

(ดูรายละเอียดคลาส)

 

 

พิเศษ

12. Founder Intership

**ผู้ที่ผ่านคลาส Innovative Founder และต้องการเปิดโรงเรียนใหม่ เท่านั้น

ฝึกงานที่โรงเรียนต้นแบบของ Genius School Thailand ในเวลา 1 เทอม เพื่อพร้อมจะเปิดโรงเรียนของตนเอง

13. Founder Circle

ผู้ที่ลงครบทั้งโปรแกรม จะได้เข้า Community ของ Founder ที่รวมเหล่าเจ้าของโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือกัน เพื่อให้เด็กๆ ของเราประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

 

 

ราคา 319,000 บาท

จากราคาปกติถ้าซื้อแยก 13 Modules  472,900 บาท

รับจำนวนจำกัด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ถึงเวลาที่ ผอ./เจ้าของโรงเรียน ต้องเปลี่ยน เพื่อเด็กๆของเรา!

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 341,330 บาท)
ติดต่อสมัคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

 

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

Global Partner of Genius School Thailand  นักธุรกิจหญิง ผู้ค้นพบเส้นทางประสบความสำเร็จของตนจากการเข้าใจตัวเอง ทำให้เธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีธุรกิจมากกว่า 20 ธุรกิจ

ตำแหน่งผู้สอน

 • INSPIRING LEADER
 • GENIUS SCHOOL FOUNDER

ประสบการณ์ผู้สอน

 • Certified Pedagogical Leadership From Finland
 • Professional Certified Life Coach From ICF
 • Satir Model
 • วิทยากรด้าน การค้นหาตัวตน ค้นหาศักยภาพของบุคคล
 • วิทยากรด้าน Family Engagement & Child Development
 • ที่ปรึกษาฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรรับเชิญเดินทางบรรยาย 4 ภาค ในหัวข้อ Surviving Disruption 4.0
 • วิทยากรรับเชิญ ในด้านการปรับรูปแบบกิจการค้าปลีก ให้เข้ากับยุค 4.0 กับ SME Thailand

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปี 2561
 • Certified Genius Educator
 • SMEs Excellence Award 2019 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี