คอร์ส เลี้ยงเด็กอัจฉริยะอย่างไร

 

กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว เด็กอัจฉริยะก็ไม่เกิดขึ้นข้ามคืน

 

ครูมีหน้าที่ในการดึงอัจฉริยะของเด็กออกมา หลังจากที่เรา

 • เรียนรู้เรื่อง Talent Dynamics แล้ว จะเข้าใจว่าการเรียนรู้ของเด็กไม่เหมือนกัน 
 • เรียนรู้เรื่อง EF, ทักษะในศตรวรรษที่ 21, การพัฒนา Mindset ด้วย Wealth Spectrum
 • เรียนรู้เรื่อง การเลี้ยงลูก Gen Z
 • เรียนรู้เรื่อง การเปลี่ยนชีวิตคุณและคนรอบข้างด้วยการ Coaching


เราทุกคนคงเข้าใจว่า การสนับสนุนเด็ก 1 คน เปรียบเทียบได้กับการสร้างกรุงโรม ที่ต้องใช้คนจำนวนมาก และเวลาอันยาวนาน ดังนั้น การจะสนับสนุนเด็ก 1 คน ครูต้องมีทักษะในการ consult หรือการเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กๆ และครอบครัวของเด็กๆ อีกด้วย 

 

ตลอดการเรียนรู้ของเด็ก ครูจึงต้องฝึกทักษะนี้เพิ่มเติมอย่างจริงจัง เพื่อฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ Genius Consultant ถูกสร้างเพื่อสนับสนุนให้ทุกครอบครัว ทุกห้องเรียนมีความสุขพร้อมหน้าด้วยหลักการ Genius & Talent Dynamics และศาสตร์ต่างๆ ข้างต้นที่ครูได้เรียนมาแล้ว ถึงเวลาที่จะได้ฝึกปฎิบัติจริง

 


รูปภาพจาก ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

 

หน้าที่ของใคร

การเลี้ยงเด็กอัจฉริยะ  จึงเป็นหน้าที่หลัก ของ Genius Consultant ที่จะคอยเป็นที่ปรึกษาให้ทั้งตัวเด็กเอง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ครูอาจารย์ เข้าใจถึงการสนับสนุนเด็กที่มีความแตกต่างกัน และเข้าใจตัวเอง ซึ่งมีความแตกต่างกับเด็กเช่นกัน เข้าใจการสื่อสารระหว่างกัน และการสนับสนุนกันและกัน

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคลาส

 • เข้าใจหลักการของ Genius และ Talent Dynamics ในตัวบุคคลทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
 • เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้ช่วยใน Genius School Thailand
 • มีโอกาสในการฝึกต่อเนื่อง ให้เป็น Genius Educator
 • สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ปกครอง และเด็กผ่าน Genius Card ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักของธรรมชาติ และมีจริยธรรม

 

สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ

 • การเป็นที่ปรึกษา (Genius Consultant) ให้กับพ่อแม่ และ เด็ก
 • เข้าร่วม workshop เรียนรู้ และฝึกปฎิบัติจาก Certified Consultant
 • เรียนรู้ทักษะการฝึกในรูปแบบ one-on-one หรือ group consult จำนวน 10 ครั้ง
 • ได้รับการเมนทอร์แบบส่วนตัว จาก Certified Consultant จำนวน 2 ครั้ง
 • ได้รับประกาศนียบัตร เมื่อส่งงานและฝึกปฎิบัติครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเรียน Genius Consultant จาก Genius School Thailand

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเป็น Consultant เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
 • ผู้ที่จบหลักสูตร เข้าใจตัวเองด้วยศาสตร์ Talent Dynamics ของ Genius School Thailand
 • ผู้ที่ต้องการเป็น Educator, Talent Educator และ Founder ในเครือของ Genius School Thailand

 

ระยะเวลาเรียน : 1 วัน 9.00 - 16.30 น. 
แถมฟรี : Talent Dynamics Token หรือ Talent Dynamics for Young People Token รวม 10 อัน (มูลค่า 36,000 บาท)

นุกูล ลักขณานุกุล

ผู้แปลหนังสือมั่งคั่งระดับตำนาน หนังสือเพื่อมุ่งเข้าใจตัวตน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลก ในศตวรรษที่ 21

ตำแหน่งผู้สอน

 • PERSONALIZE PATHWAY CURRICULUM LEADER
 • GENIUS FOUNDER

ประสบการณ์ผู้สอน

 • ผู้สอนคลาส Talent Dynamics
 • ผู้ออกแบบและสอน Business Fundamental
 • ผู้ออกแบบและสอน Impact Entrepreneur Training
 • อาจารย์พิเศษ feasibility study for entrepreneur คณะพาณิชยศาสตร์และการบ้ญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้เขียนหนังสือ ออกจากวังวนที่จนตลอดชาติ

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • Certificate Talent Dynamics Consultant จาก Entrepreneur Institute
 • Certificate Train The Trainer จาก Blair Zinger
 • สมาชิก Impact Investor Circle แหล่งรวมนักธุรกิจระดับโลก นำโดยคุณ Roger James Hamilton
 • ผู้แปลหนังสือมั่งคั่งระดับตำนาน Your Life Your Lagacy
 • ผู้เขียนหนังสือ ออกจากวังวนที่จนตลอดชาติ