คอร์ส สร้างอัจฉริยะด้วยตัวคุณ

การพูดในที่สาธารณะที่มีผู้ฟังเยอะๆ ว่ายากแล้ว การพูดเพื่อให้คนฟังเข้าใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตได้นั้นยากกว่า นั่นคือที่มาของการสร้างพื้นที่ฝึกการเป็นนักพูดที่ไม่ใช่แค่พูดได้ แต่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ฟังให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด พร้อมเป็นผู้ช่วยสอน ฝึกสอน จนสอบสอนผ่าน ได้สิทธิ์ในการสอนคลาสต่างๆ


Problem
ในยุคที่การถ่ายทอดความรู้เป็นสิ่งสำคัญ การพัฒนาตัวเองให้สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นความท้าทายของคนมากมาย การพูดต่อหน้าคนเยอะๆ ว่ายากแล้ว การพูดเพื่อให้คนฟังได้เข้าใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตยากกว่า 

 

Solution

นั่นคือที่มาของการสร้างพื้นที่ฝึกการเป็นนักพูดที่ไม่ใช่แค่พูดได้ แต่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ฟังให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ในคลาสที่ชื่อว่า Genius Trainer  หลักสูตรที่แก้ปัญหาต่างๆ ของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ผ่านการออกแบบการสอน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อให้ลงมือทำจริง ฝึกจริง เพื่อเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องขึ้นถ่ายทอดหน้าเวที

 
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคลาส

 • การพูดต่อหน้าผู้คน การพูดบนเวที ที่ไม่ใช่แค่พูดแล้วจบไป แต่สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกับผู้ฟัง 
 • การออกแบบวิธีการพูด วิธีการใช้เสียง การวางช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 • การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สถานการณ์โดยรอบ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ฟังได้รับผลลัพธ์สูงสุด 
 • เรียนรู้การทำงานของสมอง จิตสำนึก เพื่อเข้าใจผู้ฟังได้มากขึ้น
 • พัฒนาบุคลิกภาพในการพูดหน้าห้อง / บนเวที
 • เรียนรู้เทคนิคการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
 • เรียนรู้เทคนิคการจัดห้องสัมมนาเพื่อให้สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ฟัง

 

ระยะเวลาเรียน

พร้อมฝึกต่อเนื่อง assist สอน 5 ครั้ง และสอบสอน 2 ครั้ง ถึงได้รับ Certified 

 

Part 1 : ในห้องเรียน 2 วัน  

ในส่วนแรกเป็นการฝึกทักษะ เครื่องมือ และเทคนิคการเป็นเทรนเนอร์ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ให้กับผู้คนจำนวนมาก เส้นทางของการเป็นเทรนเนอร์

 

Part 2 : online และ ฝึกโค้ช 4 เดือน

เป็นส่วนที่เน้นการฝึกฝน โดยโปรแกรมการฝึกฝน และพัฒนาทักษะ จะเป็นทั้งในระบบออนไลน์ และการฝึกโค้ชชิ่ง แบบมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในการเป็นโค้ชมืออาชีพ อย่างสง่างาม และ มีจริยธรรม

ครูตู่ - สุชาดา แพรเมือง

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความพิเศษอยู่ในตัวเองทั้งนั้น ขอแค่ได้ตระหนักรู้ว่าความพิเศษนั้นคืออะไรและสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรบ้าง

ตำแหน่งผู้สอน

 • TALENT EDUCATOR
 • ครูใหญ่แห่งห้องเรียนสำหรับนักธุรกิจ Business Fundamental

ประสบการณ์ผู้สอน

 • การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล บนความเชื่อที่ว่าหากทีมงานไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน พวกเขามีแนวโน้มจะสร้างสรรผลงานได้มากกว่า
 • การใช้ Google Drive / G-Suite สำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • MC for more than 50 seminars
 • Trainer for Wealth Fundamental (8-week program)
 • Talent Dynamics การเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ และดึงคุณ ค่าจากความแตกต่างนั้นให้สามารถทำงานร่วมกันได้โดยเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
 • การบริหารจัดการเวลาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย / วิสัยทัศน์ที่ไกล ออกไป
 • วิทยากรสอนหลักสูตร Talent Dynamics ในองค์กรต่างๆ
 • วิทยากรสอนหลักสูตร Road to Rich ของ GET biz (Thailand)

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • วิทยากรและครูใหญ่แห่งห้องเรียนสำหรับนักธุรกิจ Business Fundamental ของ GET biz (Thailand)
 • ผู้ร่วมก่อตั้ง The Wealth space