คอร์ส จัดการเวลาและเงินด้วย Planner และ ทฤษฎี Cash flow

ฝึกในการตั้งเป้าหมาย จัดการระเบียบชีวิตตนเอง และ สามารถจัดการตนเองได้ เพื่อสามารถสอนเด็กๆ ได้ในอนาคต

 

 • ระยะเวลาเรียน : 1 วัน
 • แถมฟรี : Planner 1 เล่ม
 • แถมฟรี : 2 Class Online

 

Planner

 

กี่ปีแล้วที่คุณตั้งแผนเอาไว้ แล้วยังไม่เป็นไปตามเป้า?  Wealth Planner คือ เครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดการเวลาของคุณ มันเป็นทั้งปฏิทิน และรวมเอาเป้าหมายทุกอย่างในชีวิตของคุณมารวมไว้ที่สมุดเพียงเล่มเดียว และที่สำคัญมันสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ทั้งหมดตาม Timeline ที่คุณตั้งเอาไว้


สิ่งที่ Wealth Planner แตกต่างจากสมุด Organizer หรือ แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์ทั่วไป คือ

 

 • มีกลไกการตั้งเป้ารายปีอย่างเข้มข้น
 • มีการตรวจสุขภาพความมั่งคั่งทุกๆ ระยะการเดินทางไปสู่เป้าหมาย
 • มีคำแนะนำในการเดินทาง
 • มีเครื่องมือที่สร้างกลลวงให้ตัวท่านเองนึกถึงเป้าหมายของท่านราย "ครึ่ง" ชั่วโมง

 
เข้มข้นต่อเป้าหมายขนาดนี้ สิ้นปีไม่ได้ผลลัพธ์ก็บ้าแล้ว !!

 

“สิ่งสำคัญที่สุด ที่ทุกๆ ความสำเร็จขาดไม่ได้ คือ ‘วินัย’ การเอาชนะใจตัวเอง”
“เป้าหมายที่คุณวางไว้ในแผนฉบับพกพาเล่มนี้ จะเปลี่ยนปีถัดไปของคุณ​ ให้ใกล้กับความฝันที่กลายเป็นจริงในทุกๆ ปี”


Cashflow

 

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการบรรลุเป้าหมาย คือ เรื่องการเงิน เพราะผลลัพธ์ทางการเงิน สะท้อนไปสู่คุณภาพความคิดของแต่ละคนได้ส่วนหนึ่ง เป็นเรื่องจริงที่ว่า หากครู พ่อแม่ ไม่มีภาระทางการเงิน ไม่มีหนี้สินเกินตัว เขามีแนวโน้มจะมีไอเดีย หรือความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้ดีมากขึ้น

 

ครู และ พ่อแม่ จึงควรเข้าใจเรื่องการเงินที่เป็นพื้นฐานสำคัญ และเมื่อเข้าใจและเป็นตัวอย่างที่ดีได้แล้ว จึงจะสามารถ ถ่ายทอดให้กับเด็กๆ ต่อไปได้

 

สิ่งที่จะได้รับ

 • ความเข้าใจถึงความจำเป็นในการบริหารการเงินส่วนบุคคล
 • ความเข้าใจถึงการทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ส่วนบุคคล
 • ความสามารถในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
 • การออมเงิน การลงทุน
 • ความเข้าใจในความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ ทางการเงิน
 • เข้าใจถึงการสร้างหนี้ และรูปแบบการใช้เงินให้เป็นประโยชน์
 • วิธีการจัดการการเงินส่วนบุคคล
 • การบันทีก รายรับ/รายจ่าย
 • เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้เงิน
   

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

Global Partner of Genius School Thailand  นักธุรกิจหญิง ผู้ค้นพบเส้นทางประสบความสำเร็จของตนจากการเข้าใจตัวเอง ทำให้เธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีธุรกิจมากกว่า 20 ธุรกิจ

ตำแหน่งผู้สอน

 • INSPIRING LEADER
 • GENIUS FOUNDER

ประสบการณ์ผู้สอน

 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 • ที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ในด้านการบริหารธุรกิจให้เป็นระบบ เติบโตได้โดยใช้ เวลาของเจ้าของลดลงมามากกว่า 200 บริษัท
 • วิทยากรรับเชิญ ในด้านการปรับรูปแบบกิจการค้าปลีก ให้เข้ากับยุค 4.0 กับ SME Thailand
 • วิทยากรรับเชิญเดินทางบรรยาย 4 ภาค ในหัวข้อ Surviving Disruption 4.0 ให้กับ SME ONE
 • วิทยากรด้าน Family Engagement & Child Development
 • วิทยากรด้าน การค้นหาตัวตน ค้นหาศักยภาพของบุคคล

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปี 2561
 • Certified Genius Educator
 • SMEs Excellence Award 2019 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี