โรงเรียนแนว มอนเตสซอรี่ “Montessori” เรียนแล้วเป็นอัจฉริยะจริงหรือเปล่า?

Montessori Method หรือหลักการสอนแบบมอนเตสซอรี ถูกคิดค้นมาจากปรัชญาว่า จิตที่เกิดมาพร้อมกับเด็ก ได้กำหนดลักษณะนิสัยของเด็กมาก่อน แต่สภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะกับการเรียนสำหรับเด็กนั้น จะช่วยส่งเสริมสิ่งที่เด็กมีอยู่ในตัว