แนะนำ ครูของเรา

เปมิกา ภัทรินสิทธา (เก๋)

ตำแหน่งผู้สอน

  • GENIUS CONCULTANT

เปมิกา ภัทรินสิทธา (เก๋)

การไม่ยอมรับกันและกันในแบบที่ลึกซึ้งถึงตัวตนที่แท้จริงของคนรัก คือสาเหตุหลักของความไม่เข้าใจกันในเวลาที่ความสัมพันธ์มีปัญหาจะแก้ได้ยาก หรือบางครั้งต้องใช้เวลานาน ก่อให้เกิดรอยร้าวในใจ. Talent Dynamics มีประโยชน์มากสำหรับคู่รัก เพราะทำให้คู่รักเข้าใจความต่างของคนรัก ที่สำคัญคือเข้าใจตัวเอง ทำให้สามารถรักษาจุดร่วมสงวนจุดต่าง พาความรักก้าวข้ามผ่านวิกฤต ไปสู่ความสัมพันธ์ที่หนักแน่นขึ้นได้