แนะนำ ครูของเรา

สิริอร ลักษมีธนานันต์ (ยูริ)

ตำแหน่งผู้สอน

  • GENIUS CONCULTANT

สิริอร ลักษมีธนานันต์ (ยูริ)

ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ส่งเสริมความสุขให้กับแม่และเด็กค่ะ ทุกครั้งที่ได้ให้คำแนะนำคุณแม่ในเรื่องความสัมพันธ์ พัฒนาการลูก หรือเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัวจะมีความสุขมากเลยค่ะ ยูริเป็นคุณแม่เต็มตัวกระทั่งลูกอายุสามขวบ  สามขวบแรก ได้ศึกษาหลายศาสตร์เกี่ยวกับแม่และพัฒนาการเด็ก เช่น ศาสตร์ของสมอง มอนเตสซอรี่ และ Talent Dynamic จาก Genius Schoolเพื่อเรียนรู้การค้นหาพรสวรรค์ของเด็ก รวมถึงจิตวิทยา และ life coach ซึ่งศาสตร์ที่กล่าวมานี้ อาจมีส่วนช่วยแม่และเด็กให้ดีขึ้นได้ไม่มากก็น้อย