แนะนำ ครูของเรา

ณัฐพงษ์ แถลงกิจ

ตำแหน่งผู้สอน

  • BUSINESS STRATEGY & INVESTOR LEADER
  • GENIUS FOUNDER

ณัฐพงษ์ แถลงกิจ

จากทีมบริหารทรัพย์สินส่วนครอบครัวของ The Bank of New York Mellon – London Office มาสู่ทีมพัฒนาอสังหาฯและปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการในหลากหลายวงการ ใน Genius School Thailand ดูแลการวางกลยุกต์ให้เกิดองค์กรที่แบ่งปันและสร้างสรรค์สังคม เพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วน (social enterprise) และ ให้คำปรึกษาดูแลนักลงทุนในเครือฯ