แนะนำ ครูของเรา

อ.สุทัศน์ เอกา

ตำแหน่งผู้สอน

  • BOARD OF ADVISORY

ประสบการณ์ผู้สอน

  • ผู้แต่งหนังสือ “ครูไม่ตาย”
  • ผู้แต่งหนังสือ “ครูแห่งศตวรรษที่ 21”
  • ผู้แต่งหนังสือ “ครูคือ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ”
  • วิทยากร เพื่อ inspire ครูในศตวรรษที่ 21 ทั่วประเทศ

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

  • ผู้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน “ปราชญ์การศึกษาไทย”

อ.สุทัศน์ เอกา

ผู้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน “ปราชญ์การศึกษาไทย” ผู้แต่งหนังสือ “ครูไม่ตาย”, ครูแห่งศตวรรษที่ 21, ครูคือ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และ อีกหลากหลายเล่ม และท่านยังเดินทางเป็นวิทยากร เพื่อ inspire ครูในศตวรรษที่ 21 ทั่วประเทศอย่างแท้จริง