แนะนำ ครูของเรา

อรนาฎ ฐิตยารักษ์ (ป๊อป)

ตำแหน่งผู้สอน

  • GENIUS CONCULTANT

อรนาฎ ฐิตยารักษ์ (ป๊อป)

สิ่งนี้มีประโยชน์มาก เป็นทางลัดค้นพบตัวเองได้เร็วขึ้นจาก 2-3 ปี หรือ 10 ปี เป็นเวลาแค่ 30 นาทีในการทำแบบทดสอบ ยิ่งไปกว่านั้น เด็กๆ ถ้ารู้จักตัวเองเร็วมีเวลาพัฒนาตัวเองเร็ว เราเองบอกตัวเองเสมอว่าทำไมเจอตัวเองใช้เวลานานจัง ทำไมไม่มีอะไรที่ช่วยเราว่าถนัดอะไร ชอบอะไร นี้คือ1ในสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเด็กไทยพัฒนาไกลอีกขั้น เราเชื่อและเต็มใจช่วยอนาคตของชาติให้ก้าวได้ไกล เพราะเค้าคือเสาหลักของประเทศในอนาคต