fbpx
  • Mon - Fri: 9:00 - 18:30

Microschool คืออะไร

Micro School เป็นส่วนผสมระหว่างการเรียนแบบพื้นฐานในโรงเรียนรัฐหรือเอกชนทั่วไป กับ Home School ซึ่งพ่อแม่เป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนให้กับลูก ดังนั้น Micro School จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับพ่อแม่ และเด็กๆ ที่ไม่เชื่อการศึกษาในระบบปัจจุบันที่ล้าหลัง และต้องการออกแบบการเรียนให้ลูกด้วยตัวเอง แต่ไม่สามารถสอน หรือ หยุดงานมาดูแลลูกได้เต็มที่ สามารถที่จะมาเรียนกับทาง Genius School Thailand ได้ ทั้งนี้ Micro School เป็นชั้นเรียนรวมกันตั้งแต่ระดับ อ.1-อ.3, ป.1-ป.6,ม.1-ม.6 โดยเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะชีวิต การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เด็กค้นพบเป้าหมาย พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ(Entreprenuerial Mindset)  ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills) พร้อมทั้งความฉลาดทางปัญญา (Emotional Intelligence) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของโลกยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ผู้ที่ใช้คำว่า Micro Schooling เป็นคนแรกในปี ค.ศ. 2010 คือ Cushla Barry นักการศึกษาชาวอังกฤษ แนวคิดดังกล่าวได้เผยแพร่ไปยังหลายๆ แห่งทั่วโลก หนึ่งในรูปแบบ Micro School ที่น่าสนใจก็คือ Ad Astra School ของ Elon Musk, AltSchool ที่มีอยู่ทั่วอเมริกาในปัจจุบัน

Micro School มีห้องเรียนเช่นเดียวกันกับโรงเรียนปกติแต่ขนาดเล็กกว่า จากเด็กนักเรียน 40-60 คนต่อครู 1 คน เหลือเพียง 8-10 คนต่อครู 1 คน คุณครูสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง เด็กได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจ สิ่งที่ตัวเองถนัด ทำให้เกิดความสนใจ และความสุขในการเรียนรู้มากกว่า เด็กๆได้ลงมือปฎิบัติ ได้ลงมือทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเอง จึงไม่ใช่การท่องจำ แต่เป็นการเข้าใจจากประสบการณ์ที่ลงมือทำด้วยตัวเอง

ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบัน Genius School  เป็นกลุ่มผู้บุกเบิก Micro School ในประเทศไทย โดยพัฒนาหลักสูตรของประเทศฟินแลนด์ Finland Curriculum ปี 2017 (ปีล่าสุดของ Finland) เป็นแนวทางสร้างสรรบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม เข้ากับระบบห้องเรียนรูปแบบใหม่เพื่อให้เด็กๆ ได้สร้างโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเอง Micro School จะทำให้เด็กๆ ได้เปิดเผยศักยภาพและพรสวรรค์ภายในออกมา ผ่านการเล่น การเรียนรู้ และการใช้เวลา โดยมีการออกแบบหลักสูตรร่วมกับผู้ปกครองและ Talent Educator ที่ฝึกมาอย่างดีเรื่องการเข้าใจในความแตกต่างและการส่งเสริมศักยภาพของเด็กแต่ละคน

อัลเบิร์ต ไอสไตน์ กล่าวไว้ว่า เราไม่ควรเอาปลาไปปีนต้นไม้แข่งกับลิง เอาลิงไปว่ายน้ำแข่งกับปลา แล้วปล่อยให้ทั้ง2 รู้สึกว่าตนเองไม่เก่ง แต่ลิงควรได้ฝึกปีนต้นไม้ ปลาควรได้อยู่แต่ในน้ำ และ ต่างคนต่างเรียนรู้ความถนัดของกันและกันและ เรียนรู้ที่จะเกื้อกูลกัน สื่อสารกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกันและกัน เด็กพลังงานสูงไม่ต้องถูกตีตราว่าสมาธิสั้น เด็กเงียบไม่ต้องถูกตีตราว่าเก็บกด เด็กๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แต่เส้นทางไปสู่ความสำเร็จไม่เหมือนกัน เพราะเราต่างเติบโต บนเส้นทางที่ต่างกัน และโลกก็สวยงามเช่นนั้น
แนวทางที่เราน้อมนำมาเป็นแนวในการออกแบบการเรียนการสอนนั้นคือศาสตร์ของพระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือแก่น ของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของการความรู้และคุณธรรม เพื่อความพอเพียงบนทางสายกลาง นำไปสู่ความสมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง คือรากฐานสำคัญของชีวิต คือการพัฒนาตนเองตลอดเวลาที่เป็นการศึกษาที่แท้จริง
 

Our Schools

School Concept
หลักสูตรการสอน
 ระบบปัจจุบัน & ระบบใหม่

ความแตกต่างของระบบการศึกษา

1. หลักสูตร

ระบบปัจจุบัน

8 วิชาพื้นฐาน เรียกแยกกัน

ระบบใหม่

ทักษะศตวรรษที่ 21

2. แนวทางการเรียนรู้

Teacher-led learning

Child-centered Approach

3. บทบาทครู

ระบบปัจจุบัน

ครู เป็นผู้อบรม สอนวิชาความรู้ต่างๆ ตามแนวทางที่ กระทรวงศึกษากำหนด เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์  ที่ระบบกำหนด และประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระบบใหม่

Talent Educator ครูในรูปแบบของโค้ช  เป็นอิสระจากกรอบของระบบ

Micro schools เป็นองค์กรอิสระ ที่ไม่ขึ้นตามกฎของกระทรวง
ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ และ การควบคุมของส่วนกลาง 
ทำให้ครูในฐานะ โค้ชที่เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถมีอิสระ
ในการวางรูปแบบการสอนที่ตนเชื่อว่าดีที่สุดสำหรับเด็กแต่ละคนได้
อย่างอิสระตามรูปแบบการสอนของฟินแลนด์ 
Educator สามารถ
โฟกัสในสิ่งที่ตนเอง นักเรียน และ ครอบครัวของนักเรียน เห็นว่า
เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนแต่ละคน โดยไม่ถูกผูกมัดกับการสอบ
และ หลักสูตรกลาง

4. ห้องเรียน

ระบบเก่า

ระบบใหม่

ทุกๆที่ คือ ห้องเรียนของเรา

5. การวัดผล

ระบบปัจจุบัน
การทดสอบมาตราฐาน

ระบบใหม่
ประเมิน 360 ํ – Ikigai

6. ตารางเรียน

ระบบปัจจุบัน

ตารางเรียนมาตราฐาน
เรียน 5 วันต่อสัปดาห์
ส่วนใหญ่ต้องเรียนติวเพิ่ม
มีเรียนดนตรี กีฬา ภาษาเพิ่มต่างหากอีกในวันเสาร์ อาทิตย์
การบ้านเยอะมาก

ระบบใหม่

ตารางเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน
เรียน 3.5 -5 วันต่อสัปดาห์แล้วแต่
การตกลงร่วมกัน
การบ้านน้อย 

7. จำนวนนักเรียน

ระบบปัจจุบัน

40-60 คนต่อห้อง

ระบบใหม่

8-10 คน ต่อครู 1 คน

ความแตกต่างระหว่าง Genius School
และ โรงเรียนรูปแบบใหม่อื่นๆ 3 ข้อ

1. การเข้าใจความแตกต่างของเด็ก

2. Entrepreneur Kids

3. Parent School - ห้องเรียนพ่อแม่

สมัครรับจดหมายข่าว

ได้เวลาเปลี่ยนระบบการศึกษาสำหรับอนาคตของเราแล้ว
สมัครสมาชิกหากคุณต้องการเข้าร่วมกลุ่ม

 

  • 99/121 Soi Ladprao 41, Ladprao Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok
  • mailto:contact@geniusschoolthailand.com

ABOUT US

  • About Genius School
  • Member
  • Our Instruction
  • Blogs
  • Events & Activities
  • Contact Us

Copyright ©2019 Genius School Thailand, Inc All rights reserved

Scroll to Top